Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2012

CAFÉ WIKIPEDIA, ΚΑΘΕ 3η ΠΕΜΠΤΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Μετά το πετυχημένο workshop που έγινε στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς, στις 16
Νοεμβρίου 2011, φυσικό επακόλουθο ήταν να γίνει το επόμενο βήμα: το Café Wikipedia, μια
σειρά συστηματικών συναντήσεων ατόμων που θέλουν να συμμετάσχουν ενεργά στον
εμπλουτισμό της πλέον δημοφιλούς ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας με άρθρα υψηλής
ποιότητας, δίνοντας έμφαση σε θέματα τοπικού, βοιωτικού ενδιαφέροντος, αλλά και σε όσα
άλλα θέματα επιθυμούν.

Είναι γνωστό ότι η Wikipedia είναι η πρώτη πηγή
παγκοσμίως στην οποία προστρέχει για
αναζήτηση και πληροφόρηση η συντριπτική
πλειοψηφία των χρηστών του διαδικτύου. Όμως,
εξίσου γνωστό είναι ότι η ελληνική της έκδοση
υπολείπεται σε πληρότητα και ποιότητα αρκετά
σε σχέση με τις εκδόσεις της σε άλλες γλώσσες
(Αγγλικά, Γερμανικά κλπ). Γι αυτό ακριβώς το
λόγο, η Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς, ως φορέας δια
βίου μάθησης, δημιουργεί το κατάλληλο πλαίσιο
συμμετοχικότητας και αναλαμβάνει τη δημιουργία
και την υποστήριξη ανοιχτής κοινότητας
Wikipedia στη Βοιωτία. Θα οργανώνει σε μηνιαία βάση συναντήσεις των ομάδων που θα
συγκροτηθούν, σε συνεργασία με τους οργανωτές της δράσης myWikipedia, για να
ευαισθητοποιήσουν και βοηθήσουν στην εξοικείωση του κοινού με τον εμπλουτισμό της
Βικιπαίδειας ποσοτικά αλλά κυρίως ποιοτικά, καταστώντας την ουδέτερη, έγκυρη,
επαληθεύσιμη, αξιόπιστη και σημαντικό εργαλείο για τις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας
(εκπαιδευτικού, μαθητή, φοιτητή, ερευνητή) αλλά και του κάθε αναγνώστη. Άλλωστε την
Βικιπαίδεια την διαχειρίζεται η ίδια η κοινότητα των χρηστών της, και όσο ο αριθμός των
μελών αυξάνεται τόσο μεγαλώνει και η ποιότητά της.
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς, λοιπόν, καλεί όλους, όσοι αισθάνονται μέρος της
Κοινωνίας της Γνώσης και πιστεύουν ότι η γνώση δεν περιορίζεται σε επαΐοντες, στις
συναντήσεις Café Wikipedia κάθε 3η Πέμπτη του μήνα 6-8 μμ. στη Βιβλιοθήκη
Λιβαδειάς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: