Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2012

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΗΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. ΑΠΟ ΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ: «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»
Περιβαλλοντικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 2012, από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε., που λειτουργεί στον Άγιο Νικόλαο του Δήμου Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας, σχετικά με τη διάθεση ερυθράς ιλύος.

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, μετά την υπ’ αριθμ. 433/13-7-2009 απόφαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας, που είχε εκδοθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της υπ’ αριθμ. 160170/7-10-2008 Άδειας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της Δ/νσης ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ, η οποία έληγε στις 31-12-2011, σύμφωνα με την οποία, μέχρι την ημερομηνία λήξης της, η ερυθρά ιλύς που παρήγετο από την βιομηχανία, μπορούσε να διατίθεται κατά ένα μέρος σε χερσαία (επιφανειακά) ιδιόκτητη έκταση της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. και κατά ένα μέρος να διοχετεύεται στο Κορινθιακό κόλπο (μεταβατικό στάδιο), ενώ από την 1-1-2012 οφείλει αποκλειστικά, να την εναποθέτει εξ ολοκλήρου, σε χερσαία έκταση πραγματοποίησε αυτοψία στις εν λόγω εγκαταστάσεις.

Κατά τον διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστώθηκε ότι:1. Έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν 4 ταινιοφιλτρόπρεσσες ιλύος όσε προβλέπονται και στην ΑΕΠΟ προκειμένου να είναι δυνατή η διαχείριση της ιλύος σε πλήρη παραγωγή του εργοστασίου.

2. Έχει τοποθετηθεί φραγή μεταξύ της δεξαμενής που συλλέγονταν η ιλύς για να διατεθεί στον Κορινθιακό κόλπο και της αντλίας που οδηγούσε αυτή στο αντλιοστάσιο πριν τη διάθεση.

3. Ο αγωγός που μέχρι την 31-12-2011 χρησιμοποιούνταν για την διάθεση της ιλύος στην θάλασσα, από 01-01-2012 χρησιμοποιείται μόνο για την διάθεση του διηθήματος που προκύπτει από την αφυδάτωση της ιλύος πριν την χερσαία απόθεσή της, (όπως προβλέπεται από την αρ. πρωτ. 08-11-2011 τροποποιητική ΑΕΠΟ την Δ/νσης ΕΑΡΘ- ΥΠΕΚΑ).

Παρ’ όλα αυτά και προκειμένου να αποκλεισθεί κάθε πιθανότητα απόρριψης ιλύος στην θαλάσσια περιοχή, η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, θα σφραγίσει άμεσα και τελείως τον σχετικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της Επιχείρησης, για να αποκλεισθεί κάθε πιθανή και μελλοντική δυνατότητα διοχέτευσης της ιλύος στην θάλασσα, ενώ οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας κ. Γεώργιος Μουλκιώτης, δήλωσε :

«Η υπ’ αριθμ. 433/13-7-2009 απόφαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας, έληξε στις 31-12-2011. Ελέγχουμε την εφαρμογή των σχετικών όρων και διατάξεων. Είμαστε σε διαρκή ετοιμότητα. Προστατεύουμε τους πολίτες και το περιβάλλον. Δεν θα επιτρέψουμε καμία αυθαιρεσία. Αταλάντευτος στόχος μας είναι η ασφάλεια, η υγεία και η ευημερία των πολιτών μας»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: