Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2012

Τώρα εξετάζουν να βάλουν φόρους και στα… αγροτεμάχια! – Όχι, ο αέρας που αναπνέουμε δεν φορολογείται ακόμα….

Την επιβολή φόρου ακίνητης περιουσίας στα εκτός σχεδίου οικόπεδα, τα αγροτεμάχια και τα κτήματα σε ολόκληρη τη χώρα, τα οποία εξαιρούνταν ώς τώρα από τους έκτακτους και μόνιμους φόρους που επιβάλλονται στα ακίνητα, εξετάζει το ΥΠΟΙΚ. Υπάρχουν εισηγήσεις ότι μπορεί να εισπραχθούν πάνω από… 2 δισ. ετησίως από ιδιοκτήτες (περίπου 500.000 φυσικά πρόσωπα, που μέχρι σήμερα δεν κατέβαλλαν φόρο) που σήμερα απαλλάσσονται από τα οικονομικά βάρη.


Εάν το σχέδιο προχωρήσει, τότε τα αγροτεμάχια και τα οικόπεδα εκτός σχεδίου θα λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης επί της οποίας θα επιβάλλεται ο νέος φόρος ακίνητης περιουσίας. Αυτό σημαίνει ότι, σε περίπτωση που κάποιος κατέχει οικόπεδο εκτός σχεδίου και άλλα ακίνητα, η αξία τους θα προστίθεται και το άθροισμα θα αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό του φόρου.

Έτσι, ανάλογα με τους συντελεστές και τα αφορολόγητα όρια που θα ισχύσουν, θα προκύπτει αν είναι υπόχρεος ή όχι στην καταβολή φόρου.

Ειδικότερα, αν κάποιος είναι ιδιοκτήτης οικοπέδου εκτός σχεδίου αξίας 100.000 ευρώ, δεν θα απαλλάσσεται αυτόματα από τον φόρο, όπως συμβαίνει σήμερα με τον ΦΑΠ, αλλά μόνο σε περίπτωση που η αξία είναι χαμηλότερη από το αφορολόγητο όριο των 200.000 ευρώ που ισχύει. Αν κάποιος κατέχει σπίτι αξίας 200.000 ευρώ και οικόπεδο εκτός σχεδίου αξίας 150.000 ευρώ, η αξία των δύο αυτών ακινήτων θα προστίθεται και η περιουσία του θα υπολογίζεται από την εφορία στις 300.000 ευρώ.

Ένα από τα προβλήματα του σχεδίου είναι ο διαχωρισμός μεταξύ αγροτεμαχίου εκτός σχεδίου και καλλιεργούμενης έκτασης. Εκτός αυτού, υπάρχει πρόβλημα και με τον υπολογισμό των τιμών για τα εν λόγω ακίνητα και άρα και του φόρου που θα επιβληθεί.

Στο ΥΠΟΙΚ έχουν σκεφθεί να προσμετρήσουν τα εκτός σχεδίου οικόπεδα και αγροτεμάχια στη φορολογητέα ακίνητη περιουσία για τον προσδιορισμό των τιμών ζώνης που θα ισχύσουν για αυτές τις περιοχές σε ολόκληρη την επικράτεια. Η διαδικασία όμως είναι χρονοβόρα και περίπλοκη. Προκειμένου να ξεκαθαρίσει η κατάσταση μέχρι την ψήφιση στις αρχές του επόμενου έτους του εθνικού φορολογικού συστήματος, ενδέχεται να κληθούν οι ιδιοκτήτες να συμπληρώσουν έναν νέο τύπο Ε9, με περισσότερα στοιχεία, τα οποία θα διευκρινίζουν έπειτα από επεξεργασία τον τύπο του αγροτεμαχίου.

(Από το «Ποντίκι«)

Δεν υπάρχουν σχόλια: