Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2012

Σύγκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στον Δήμο Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας την Παρασκεύη 20 Ιανουαρίου


Την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα στο Δίστομο, θα συγκληθεί η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 76 του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
1. Σκοπός της συνεδρίασης είναι η εξέταση των παρακάτω θεμάτων :
• Γνωμοδότηση για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος έτους 2012.

• Γνωμοδότηση επί του προσχεδίου σύνταξης του προϋπολογισμού του Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας οικονομικού έτους 2012.
2. Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην συνεδρίαση
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: