Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2012

Διαβούλευση για την κατάρτιση Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδιασμού για την Προγραμματική Περίοδο 2014 -2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σε συνέχεια της 1ης εγκυκλίου για την κατάρτιση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και με στόχο τον περαιτέρω προσδιορισμό των αναπτυξιακών αναγκών και τη διαμόρφωση στη συνέχεια του στρατηγικού προγραμματισμού ανά θεματικό στόχο, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τις θέσεις τους πάνω στα βασικά αναπτυξιακά ερωτήματα για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) σύμφωνα με το συνημμένο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.
 Το ερωτηματολόγιο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
 http://www.stereaellada.gr/index.php?id=153.
Απαντήσεις μπορούν να σταλούν έως την Παρασκευή 12.10.2012, με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην διεύθυνση
stereaellada@mou.gr .
 ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υψηλάντη 1, Λαµία 35100, Τηλ. 22313 51244
 e-mail : grafeiotypou@pste.gov.gr
 Κιν : 6974747048

Δεν υπάρχουν σχόλια: