Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2012

ΑΙΤΗΜΑΤΑ γιά το 2013 με ΟΜΟΦΩΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.


ΑΙΤΗΜΑΤΑ 2013
 Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
 1. Αύξηση όλων των Β.Μ. στο ύψος του μέσου ευρωπληθωρισμού και σε περίπτωση θετικού ισολογισμού της εταιρείας να δίνεται 1% επιπλέον.
 2. Επίδομα καλών αποτελεσμάτων στο 1% προ-φόρων των κερδών του ομίλου.
 3. Καταβολή ποσού 1500 € με την επίτευξη των στόχων (εφόσον συμφωνηθούν).
4. Ένταξη όλων των νέων εργαζομένων (μετά το 2003) στο παλιό συνταξιοδοτικό (αποταμιευτικό) πρόγραμμα Αlico και αναπροσαρμογή της αποζημίωσης κατά την αποχώρηση στους 28 μισθούς για όλους.
 5. Προσαύξηση 50% του επιδόματος ηλεκτρόλυσης και επέκτασή του σε όλους τους εργαζόμενους που απασχολούνται στις εγκαταστάσεις της μέχρι το βαθμό του αρχιεργοδηγού.
 6. Επίδομα θέρμανσης σε όλους τους εργαζόμενους (100€ x έξι μήνες).
 7. Για κάθε ποσό που θα προκύπτει από τις προτάσεις των εργαζομένων για τη μείωση του κόστους παραγωγής, χωρίς αυτές να θίγουν θέσεις εργασίας, να δίνεται ως Bonus (εφάπαξ) το 50% του ποσού που εξοικονομείται, ένα χρόνο μετά την εφαρμογή τους.
 Β) ΘΕΣΜΙΚΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

 1. Επιστροφή της επωνυμίας «Αλουμίνιον της Ελλάδος» και συγχώνευση της ΣΗΘ με το Αλουμίνιο, ως μία και αδιαίρετη εταιρεία.
2. Επαναφορά της καντίνας και της καθαριότητας των βεστιαρίων στο μόνιμο προσωπικό.
3. Σταμάτημα εργολαβοποίησης και επαναφορά όλων των εργασιών τακτικής συντήρησης (π.χ. λίπανση) στο μόνιμο προσωπικό.
4. Κάλυψη θέσεων εργασίας από άνεργους και όχι από συνταξιούχους με δελτίο παροχής υπηρεσιών. 5. Καθιέρωση 35ωρου εβδομαδιαίου προγράμματος εργασίας για όλη την βάρδια.
6. Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στον Οικισμό Άσπρων Σπιτιών.
 Γ) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1. Βελτίωση του τρόπου μεταφοράς και αποθήκευσης βωξίτη και λάσπης (L1).
2. Βελτίωση του τρόπου μεταφοράς και φόρτωσης της ένυδρης αλουμίνας
3. Κατασκευή νέου φούρνου ανόδων.
4. Υλοποίηση των επενδύσεων για την αύξηση παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου.
 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 
 1. Κατάργηση του μνημονίου και επαναφορά των εργασιακών σχέσεων στην προ μνημονίου κατάσταση.
 2. Συνταξιοδότηση στα 35 χρόνια εργασίας (10.500 ένσημα) ανεξαρτήτως ηλικίας.
3. Αφορολόγητο όριο για την οικογένεια 20.000€
 4. Καθιέρωση πραγματικής δωρεάν δημόσιας παιδείας και υγείας για όλους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: