Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη, 19 Ιουλίου 2011

Διαγωνισμός για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα/ Ελληνική Ακτοφυλακή- Δοκίμων Σημαιοφόρων και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων


Με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή εξήντα (60) Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (ανδρών-γυναικών). Η υποβολή δικαιολογητικών των υποψηφίων θα γίνεται μέχρι και την 05-08-2011 ημέρα Παρασκευή απευθείας στο Αρχηγείο του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, είτε αυτοπροσώπως στη Δ/νση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Εκπαίδευσης (ΔΠΟΕΚ) Τμήμα Α΄, Γραφείο (018), Ισόγειο, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Πειραιάς (ώρες 08:00-14:00). Επίσης γνωρίζεται ότι το κείμενο της προκήρυξης έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) καθώς και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) με ΑΔΑ:4ΑΣΡΙ-ΙΟΜ από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι.

Επίσης με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή διακοσίων ογδόντα (280) Δοκίμων Λιμενοφυλάκων. Η υποβολή δικαιολογητικών των υποψηφίων θα γίνεται από 05-08-2011 ημέρα Παρασκευή έως και 09/09/2011 ημέρα Παρασκευή, είτε στη Σχολή Λιμενοφυλάκων (για την περιοχή του ΚΛ.Πειραιά) είτε στα Κεντρικά Λιμεναρχεία ή Λιμεναρχεία ή Υπολιμεναρχεία (πλην ΚΛ.Πειραιά). Επίσης γνωρίζεται ότι το κείμενο της προκήρυξης έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) καθώς και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) με ΑΔΑ:4ΑΣΕΙ-Μ2Μ από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι.

Με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή εξήντα (60) Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (ανδρών-γυναικών). Η υποβολή δικαιολογητικών των υποψηφίων θα γίνεται μέχρι και την 05-08-2011 ημέρα Παρασκευή απευθείας στο Αρχηγείο του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, είτε αυτοπροσώπως στη Δ/νση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Εκπαίδευσης (ΔΠΟΕΚ) Τμήμα Α΄, Γραφείο (018), Ισόγειο, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Πειραιάς (ώρες 08:00-14:00).

Επίσης γνωρίζεται ότι το κείμενο της προκήρυξης έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) καθώς και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) με ΑΔΑ:4ΑΣΡΙ-ΙΟΜ από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι.

Επίσης με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή διακοσίων ογδόντα (280) Δοκίμων Λιμενοφυλάκων. Η υποβολή δικαιολογητικών των υποψηφίων θα γίνεται από 05-08-2011 ημέρα Παρασκευή έως και 09/09/2011 ημέρα Παρασκευή, είτε στη Σχολή Λιμενοφυλάκων (για την περιοχή του ΚΛ.Πειραιά) είτε στα Κεντρικά Λιμεναρχεία ή Λιμεναρχεία ή Υπολιμεναρχεία (πλην ΚΛ.Πειραιά). Επίσης γνωρίζεται ότι το κείμενο της προκήρυξης έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) καθώς και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) με ΑΔΑ:4ΑΣΕΙ-Μ2Μ από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι. Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Υπολιμεναρχείο Αντίκυρας Δ/νση:Νηρέως 1- παρ, Διστόμου, τηλ:22670 41205.
Αναδημοσίευση από THE BEST NEWS

Δεν υπάρχουν σχόλια: