Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012

Δημοτικό Συμβούλιο την 8η Φεβρουαρίου 2012


Πρόσκληση, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010, σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 8η Φεβρουαρίου 2012 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
Θέμα 1ο : Ενημέρωση για την απόφαση του Διεθνές Δικαστηρίου της Χάγης για το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων του Διστόμου. (Δήμαρχος)
Θέμα 2ο : Διόρθωση της 123/2011 Α.Δ.Σ. περί ορισμού υπαλλήλων που ασχολήθηκαν κατά το έτος 2010 για την εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών και καθορισμός μηνιαίου επιδόματος στους δικαιούχους. (Δήμαρχος)

Θέμα 3ο : Εκλογή δύο (2) μελών από την παράταξη της μειοψηφίας κατά την διαδικασία του άρθρου 74 του Ν. 3852/2101 για την συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή όταν λειτουργεί ως πειθαρχικό όργανο κατά το άρθρο 45 του Ν. 3979/2011 (Δήμαρχος.)
Θέμα 4ο : Συμμετοχή του Δήμου στην αναδάσωση που θα πραγματοποιήσει ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Περιβαλλοντικής & Πολιτιστικής Συνείδησης & Επαγρύπνησης «Αεί Φέρων» στην περιοχή Αγίου Μηνά της Δ.Ε. Διστόμου. (Δήμαρχος).
Θέμα 5ο : Σύσταση επιτροπής φορολογικών διαφορών – αμφισβητήσεων – ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών για το έτος 2012. ( Δήμαρχος)
Θέμα 6ο : Απόφαση ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης χρηματικών ενταλμάτων που δεν εξοφλήθηκαν το οικονομικό έτος 2011. (Οικονομική Επιτροπή, Οικονομάκης Π.)
Θέμα 7ο : Πρόταση σημειακής τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Αντίκυρας και να αποχαρακτηριστεί το υπάρχον ακίνητο ως δημόσιος χώρος, κατόπιν αιτήσεως του Στέργιου Α. Περδίκη (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Μίχος Ιωαν.)
Θέμα 8ο : Πρόταση τροποποίησης οδού που αφορά το πλάτος της από τα 12μ. στα 8μ. στην Δημοτική Ενότητα Διστόμου κατόπιν αιτήσεως των δημοτών (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Μίχος Ιωαν.)
Θέμα 9ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ». (Τεχνική Υπηρεσία)
Θέμα 10ο: Διαμόρφωση πεζοδρομίων και πλατείας Ηρώων Διστόμου κατόπιν αιτήματος του κ. Ζαχαρία Πελέκη και εξώδικης πρόσκλησής του. (Τεχνική Υπηρεσία)
Θέμα 11ο: Πρόσληψη υδρονομέων στην Δημοτική Ενότητα Αράχωβας κατά την αρδευτική περίοδο 2012. (Κ. Σύρου).
Θέμα 12ο : Ονοματοθεσία και αρίθμηση των οδών στην Δημοτική Ενότητα Αράχωβας. (Κ. Σύρου) .
Θέμα 13ο : Επιπλέον θέματα Τοπικών Συμβουλίων (Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων).

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.


Ευστάθιος ΓιαννέλοςΥ.Γ. : Οι κύριοι Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι μπορούν να υποβάλλουν μέχρι την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2012, τα προτεινόμενα προς συζήτηση έκτακτα θέματα και τις αντίστοιχες εισηγήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: