Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2011

«Υποβολή προτεινόμενων θεμάτων προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο».

Την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 18:30 θα πραγματοποιηθεί Δημοτικό Συμβούλιο. Παρακαλούνται οι κύριοι Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι να υποβάλλουν το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 12:00, τα προτεινόμενα προς συζήτηση θέματα και τις αντίστοιχες εισηγήσεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: