Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2011

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ


Κυρίες και Κύριοι,
Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη συνάντηση εργασίας που διοργανώνουμε σήμερα για την διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια μας, του στόχου που θέσαμε σαν άμεση προτεραιότητα και επιδίωξη μας από την ώρα που αναλάβαμε.

Όπως γνωρίζετε, η Περιφέρεια έχει την ευθύνη του σχεδιασμού της ολοκληρωμενης Διαχείρισης των απορριμμάτων, αρμοδιότητα που ανέλαβε πρόσφατα από τον Ιούλιο του 2011. H ευθύνη της διαχείρισης τους όμως ανήκει στους ΦοΔΣΑ και στους Δήμους. Είναι λοιπόν ευκαιρία στα πλαίσια της σημερινής συνάντησης που βρισκόμαστε όλοι μαζί, να ξεκινήσει για πρώτη φορά η αξιολόγηση του ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας που ήδη κλείνει 6ετια από την έγκριση του. Ο χρόνος για την σημερινή μας συνάντηση είναι κατάλληλος καθώς πρόσφατα συγκροτήθηκε σε σώμα η Περιφερειακή Ένωση Δήμων και συμπεριέλαβε στην συζήτηση της ζητήματα που αφορούν στην διαχείριση των Απορριμμάτων.


Προς τον σκοπό αυτό επιβάλλεται να αξιοποιηθεί η σύγχρονη τεχνογνωσία που όπως πολύ καλά γνωρίζετε εξελίσσεται με πολύ ταχείς ρυθμούς, εφαρμόζοντας τις σήμερα αποδεκτές τεχνολογίες, βάζοντας όμως κριτήριο την πιο χρηστή αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων και φυσικά την βιωσιμότητα των έργων, υπό το πρίσμα της κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής αποδοχής.

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να γίνουν με απόλυτη διαφάνεια και με την συμμετοχή και συνεργασία όλων μας.

Πρόθεσή μου είναι να στηρίξω οποιαδήποτε ομόφωνη πρόταση - απόφασή σας, για την οριστική επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στην Περιφέρειά μας, που δεν αποτελεί μόνο αναγκαιότητα για την Δημόσια Υγεία και το περιβάλλον, αλλά παράλληλα έναν σημαντικό οικονομικό τομέα που δημιουργεί ευκαιρίες απασχόλησης και σημαντικές δυνατότητες επιχειρηματικής δραστηριότητας .

Να τονίσω εδώ ότι πλέον χρειαζόμαστε μια ενιαία και ολοκληρωμένη λύση και όχι αποσπασματικές προτάσεις προσωρινού χαρακτήρα.

Όπως γνωρίζετε απόλυτης προτεραιότητας για την Περιφέρεια μας είναι το άμεσο κλείσιμο των ενεργών ΧΑΔΑ και η αποκατάστασή τους, που σημαίνει ότι θα πρέπει να συμφωνηθεί και δρομολογηθεί ταχύτατα λύση και για τους απαιτούμενους αποδέκτες.

Στα πλαίσια των συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Στερεάς Ελλάδας» και «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης για 122 ΧΑΔΑ. Βάσει των στοιχείων των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας και του ΥΠΕΚΑ υπολείπονται για αποκατάσταση 65 ΧΑΔΑ, εκ των οποίων οι 13 είναι ενεργοί.
Μεγάλος ο αριθμός και ελάχιστος ο χρόνος που απομένει για να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες. Επιβάλλεται η άμεση αποκατάσταση και των υπολοίπων προκειμένου να αποφύγουμε το βαρύ πρόστιμο.

Παράλληλα όμως θα πρέπει να προχωρήσουμε στην υλοποίηση των απαιτούμενων έργων βάσει του Περιφερειακού Σχεδιασμού μας όπως :
• Χώροι Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ, ΧΥΤ αδρανών) και επεκτάσεις αυτών
• Σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ)
• Κέντρα Διαλογής Ανάκτησης Υλικών (ΚΔΑΥ)
•Μονάδες επεξεργασίας (σύμμεικτων ΑΣΑ, κομποστοποίησης, ανακύκλωσης, κλπ)
• Μονάδες διαχείρισης αγροτικών αποβλήτων
• Μηχανικός εξοπλισμός για την αποκομιδή ή την επεξεργασία αποβλήτων κλπ

Συνολικά από το ΕΠΠΕΡΑΑ εχουν εκχωρηθεί στη Περιφέρεια 79,740 εκ ευρώ, ενώ μέχρι τώρα έχουν ενταχθεί και αξιολογηθεί θετικά εργα Προϋπολογισμού 25,84 εκ ευρώ (τμήμα του παραπάνω ποσού αφόρα στους ΧΑΔΑ) Απομένει λοιπόν προς διάθεση το ποσό των 53,9 εκ ευρω (Αναλυτικότερα τα στοιχεία από την ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας).

Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι παρότι υπάρχει ανοικτή πρόσκληση από τις αρχές Ιουλίου του 2011 για τα πιο σύνθετα και χρονοβόρα έργα όπως ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ, δεν έχει υπάρξει ακόμη ανταπόκριση.

Στο σημείο αυτό θα θέσω δυο προβληματισμούς:
Όπως γνωρίζετε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργων του ΕΣΠΑ δεν μπορεί να υπερβεί την 31-12-2015. Είναι σκόπιμο λοιπόν να ληφθεί υπόψη ο απαιτούμενος χρόνος για κάθε έργο και να επισπεύσουμε τις ενέργειες μας καθώς είναι ορατός ο κίνδυνος ανάκλησης της εκχώρησης των ποσών που δεν θα απορροφηθούν άμεσα.
Επιπλέον τα έργα που προβλέπεται να υλοποιηθούν σύμφωνα με τον ισχύοντα ΠΕΣΔΑ απαιτούν πόρους πολλαπλάσιους των ήδη εκχωρημένων από το πρόγραμμα του ΕΠΠΕΡΑΑ για την Περιφέρειά μας. Θα πρέπει να αναζητηθούν επιπλέον πόροι από άλλες πηγές εκτός ΕΣΠΑ. Θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία, όπως για παράδειγμα μέσω ΣΔΙΤ η άλλων σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Έχοντας σαν όραμα την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σαν μια Περιφέρεια αειφορίας, είναι πρωταρχική απαίτηση η υλοποίηση εκείνων των έργων στα πλαίσια της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Απορριμμάτων που θα εξασφαλίσουν το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για τους κατοίκους και το περιβάλλον μας αλλά και θα δημιουργήσουν προϋποθέσεις μιας περιφερειακής οικονομίας ενδυναμώνοντας τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα της Περιφέρειάς μας.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να δώσω το λόγο σε σας για να μας ενημερώσετε για την διαχείριση των απορριμμάτων αρμοδιότητας σας, όπως δε προανέφερα θα υποστηρίξω κάθε συνεργασία και απόφαση πού θα λάβετε με θετική διάθεση & δημιουργικό πνεύμα για τη υλοποίηση αυτών των δράσεων έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε επιτυχώς την διαχείριση των απορριμμάτων για το καλό των κατοίκων της Περιφέρειας μας, τους οποίους πρέπει να υπηρετούμε ο καθένας από το πόστο του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: