Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη 17 Μαΐου 2011

Η στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε.


Πως "βλέπει" ο Γιώργος Δ. Ανδρέου, πρώην πρόεδρος Δ.Σ. Δήμου Αράχωβας την απόφαση ακύρωσης της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας.

Διάβασα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας, με την οποία ακυρώνεται η 51/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας κλπ, μετά από αίτηση – προσφυγή τριών (3) Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου και το σκεπτικό της. Με απλά λόγια η αρμόδια υπηρεσία της Λειβαδιάς, σκέφθηκε και η κ. Γενική Γραμματέας στη Λάρισα, το υπέγραψε,
ότι για να συνεδριάσει εκτάκτως το Δημοτικό Συμβούλιο εκτός της έδρας του – στην έδρα μιας από τις Δημοτικές Ενότητες του ίδιου Δήμου – σύμφωνα με την παράγραφο 10 του αρθρ. 67 του Νόμου 3852/2010 (Καλλικράτης), θα έπρεπε να προηγηθεί άλλη απόφαση του ίδιου του Δημοτικού Συμβουλίου με πλειοψηφία των 3/5 των μελών του.
Ύστερα με έπιασαν τα γέλια για το σκεπτικό αυτό.
Λέει δηλαδή το σκεπτικό της ακύρωσης ότι, ο Δήμαρχος εισηγείται και ο Πρόεδρος θέτει θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει στο Δίστομο, με πρόσκληση προ 3 ημερών, για να αποφασίσει με αυξημένη πλειοψηφία ότι, λόγω εξαιρετικής περίπτωσης, πρέπει να συγκληθεί το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο στην Αράχωβα και αφού ληφθεί η απόφαση, να γίνει νέο Δημοτικό Συμβούλιο με άλλες 3 ημέρες για πρόσκληση και μόνο τότε θα είναι έγκυρη η απόφαση.
Δηλαδή 10 τουλάχιστον ημέρες για το «έκτακτο γεγονός» και την εξαιρετική περίπτωση, που θα έχει ήδη «μπαγιατέψει» ή θα έχει κάνει φτερά.
Η στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε, λέει ο λαός. Ή ο νομοθέτης είναι ηλίθιος ή τον διαβάζουμε όπως μας καπνίσει.
Ελπίζω να μου δώσουν εντολή να προσφύγω κατά της απόφασης για να κριθεί ότι η αληθής έννοια της διατάξεως είναι ότι, η εξαιρετική περίπτωση, που κατά κανόνα είναι επείγουσα, δεν μπορεί να περιμένει και το ίδιο το Συμβούλιο συγκαλούμενο για να συνεδριάσει στην έδρα Δημοτικής ή τοπικής Κοινότητας του ίδιου Δήμου, αποφασίζει προεισαγωγικά, κυρίαρχα και μάλιστα με αυξημένη πλειοψηφία , αν συντρέχει εξαιρετική περίπτωση. Και αυτό δεν μπορεί να ελεγχθεί από τη Διοίκηση στον έλεγχο νομιμότητας. Διαφορετικά η διάταξη δεν έχει λόγο υπάρξεως.
Σκεφτείτε το Δήμαρχο Αθηναίων να περιμένει να λήξει η κατάληψη του Δημαρχείου για να συνεδριάσει εκεί και να πάρει απόφαση να συνεδριάσει αλλού. Αν είναι δυνατόν.
Σταματάω στο νομικό θέμα, γιατί δεν θέλω να μπω στη λογική της προσφυγής των 3 δημοτικών συμβούλων κατά της συγκεκριμένης απόφασης, που αφορά το «μέγιστο» από τα μέχρι τώρα θέματα όλης της περιοχής, οι συνέπειες του οποίου φοβούμαι ότι θα φανούν σύντομα και στο Δίστομο.
Αθήνα 16.5.2011
Γιώργος Δ. Ανδρέου
Δικηγόρος

Δεν υπάρχουν σχόλια: