Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2012

ΟΑΕΔ: 14 Προγράμματα για 67.000 θέσεις

Σε δώδεκα προγράμματα απασχόλησης και δύο προγράμματα κατάρτισης του ΟΑΕΔ μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι τις αιτήσεις τους για την κάλυψη περισσότερων των 67.000 θέσεων...
 Από τις αρχές του 2010 μέχρι σήμερα σχεδόν 1.178.241 άτομα, είτε ως εργαζόμενοι είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε ως εκπαιδευόμενοι έχουν ενταχθεί σε εβδομήντα ένα (71) επιμέρους προγράμματα διατήρησης θέσεων εργασίας, προώθησης της απασχόλησης και επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ συνολικού προϋπολογισμού 3,9 δισ. ευρώ.
 Εκτιμάται, μάλιστα ότι με τις δράσεις αυτές έχει επιτευχθεί ανάσχεση - συγκράτηση του ρυθμού αύξησης της ανεργίας τουλάχιστον κατά 5% έως 7%.
Η συνολική απορροφητικότητα των δράσεων αυτών έχει προσεγγίσει μέχρι σήμερα το 85,8% του συνόλου των διαθέσιμων θέσεων.

http://troktiko-blog.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: