Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011

Επιτέλους τέλος για το αλιευτικό καταφύγιο του Αγίου Ισιδώρου

Ας δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα:

Στη προστασία του περιβάλλοντος, με σχεδιασμό και τήρηση των κανόνων από ερασιτέχνες και επαγγελματίες αλιείς.
Στη βελτίωση της λειτουργικότητας και της αισθητικής του χώρου, επιβάλλοντας και προάγοντας τη συμμετοχή της Αρχιτεκτονικής στον σχεδιασμό.
Στην ορθολογική διαχείριση του ελεύθερου δημόσιου χώρου με εξασφάλιση συνεχούς και επαρκούς συντήρησης, καθαριότητας, ασφάλειας και ελέγχου οποιωνδήποτε μελλοντικών επεμβάσεων στο χώρο αυτό από άλλους φορείς.

Το χρονικό των 1200 ημερών.
Η αρχική μελέτη έγινε το 2004 από το γραφείο του μηχανικού ειδικού για λιμενικά έργα Η. Μέργου. Ένα χρόνο αργότερα με επικαιροποιημένη μελέτη εντάχθηκε στο Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων . Η υπηρεσία διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (Ε.Π.ΑΛ) στα πλαίσια του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ’ ΚΠΣ) 2000-2006 ολοκλήρωσε τις διαδικασίες στις 24-7-2007 οπότε κατόπιν έγινε Έγκριση μελέτης και δημοπράτηση του έργου με φορέα διαχείρισης την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ο προϋπολογισμός της κατασκευής ήταν: 1.845.000,00€ εξολοκλήρου επιδοτούμενο από κοινοτικούς πόρους. Το καλοκαίρι του 2008 άρχισαν οι εργασίες αποψίλωσης, η ελευθέρωση του χώρου από καίκια και αλιευτικά εξαρτήματα και η αντίστροφη μέτρηση. Αισίως περνώντας από «συμπληγάδες», γκρίνια, αντιπαραθέσεις, καθυστερήσεις και αρκετή ταλαιπωρία δίδεται πλέον στην διάθεση των πολιτών. Η μόνη παραφωνία, ο πλωτός γερανός του οποίου επιβάλετε άμεσα η απομάκρυνσή του. Η εξυπηρέτηση των αλιέων , οι χώροι στάθμευσης, η διαπλάτυνση της οδού αλλά του πεζοδρομίου, οι ράμπες, ο φωτισμός και ανάπλαση του χώρου δίνει στη παραλία του Αγίου Ισιδώρου καινούρια δυναμική.

Δεν υπάρχουν σχόλια: