Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011

Πρόσκληση σε δημοτικό συμβούλιο του δήμου Δ.Α.Α.( 21/12/2011)


Πρόσκληση, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010, σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 21η Δεκεμβρίου 2011 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

Θέμα 1ο : Απαλλαγή Δημοτικών Τελών από ευαίσθητες ομάδες δημοτών. (Δήμαρχος)
Θέμα 2ο : Ορισμός μελών για τη Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Έργων, Προμηθειών και Εργασιών. (Τεχν. Υπηρεσία)

Θέμα 3ο : Συγκρότηση Επιτροπής για διενέργεια προμηθειών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων (ΕΚΠΟΤΑ). (Τεχν. Υπηρεσία)
Θέμα 4ο : Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής ειδών και υλικών (ΕΚΠΟΤΑ). (Τεχν. Υπηρεσία)
Θέμα 5ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την επισκευή και συντήρηση των αυτοκινήτων του Δήμου. (Τεχν. Υπηρεσία)
Θέμα 6ο : Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της «ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Δήμαρχος)
Θέμα 7ο : Αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας στην εταιρία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε για την αποκομιδή απορριμμάτων οικισμού Άσπρα Σπίτια. (Οικονομάκης Π.)
Θέμα 8ο : Αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας στην εταιρία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε για την αποκομιδή αστικών απορριμμάτων εργοστασίου. (Οικονομάκης Π.)
Θέμα 9ο : Καθορισμός εξόδων κίνησης Δημοτικών εισπρακτόρων. (Οικονομάκης Π.)
Θέμα 10ο : Σχολικές Επιτροπές (Σύρου Ελένη)
Θέμα 11ο : Βοήθεια στο Σπίτι. (Δήμαρχος)
Θέμα 12ο : Οικονομική ενίσχυση για τη μελέτη αναστήλωσης του ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ. (Δήμαρχος)
Θέμα 13ο : Ενημέρωση για το σχέδιο: «Δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις & παγετό». (Δήμαρχος)
Θέμα 14ο : Έγκριση τροποποιήσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.
(Οικ. Επιτροπή)
Θέμα 15ο : Διευκρινήσεις επί αποφάσεων Δ.Σ. (Πρόεδρος Δ.Σ.).


Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Ευστάθιος Γιαννέλος

Υ.Γ. : Λόγω του περιορισμένου χρόνου της πρόσκλησης, εάν υπάρχουν θέματα από την αντιπολίτευση προς συζήτηση, παρακαλώ όπως κατατεθούν στην γραμματεία του Δήμου, έως την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου και ώρα 15:00.

Δεν υπάρχουν σχόλια: