Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2012

Ερώτηση Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κύριο Κωστή Χατζηδάκη από τον Γιάννη Σταθά.

Θέμα: Άμεση ανάγκη ανέγερσης κτιρίου ΔΕΗ και λειτουργίας Κέντρου Ελέγχου Δικτύων στη Λιβαδειά.
 Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στα πλαίσια των μνημονιακών σχεδίων αναδιάρθρωσης της ΔΕΗ διαφαίνεται ότι οι δύο Περιοχές Θήβας και Λιβαδειάς στις οποίες διαρθρώνεται ο Νομός Βοιωτίας, θα ενταχθούν στη Χαλκίδα (Περιοχή Θήβας), και στη Λαμία (Περιοχή Λιβαδειάς).
Επιπρόσθετα, είναι γνωστό ότι ανάμεσα στις προοπτικές της επιχείρησης συγκαταλέγεται και η δημιουργία, στην Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας, τριών Κέντρων Ελέγχου Δικτύων σε Λάρισα, Λαμία και Χαλκίδα, όπου τα δύο τελευταία θα περιλαμβάνουν τις περιοχές Λαμία – Λιβαδειά – Άμφισσα και Θήβα – Χαλκίδα – Αλιβέρι αντίστοιχα.
 Οι ανωτέρω ενέργειες εμφανίζονται ιδιαίτερα δυσοίωνες για τον Νομό Βοιωτίας καθώς είναι φανερό ότι το ΚΕΔ που προτείνεται να έχει έδρα την Λαμία, βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και συνεπώς θα αδυνατεί να επιβλέψει αποτελεσματικά όλα τα δίκτυα της Ανατολικής Στερεάς, ενώ ταυτόχρονα τα δίκτυα Λιβαδειάς – Θήβας – Άμφισσας είναι αλληλένδετα.

Επιπλέον, οι προτάσεις δεν συνάδουν επουδενί με την οικονομική κατάσταση του Νομού Βοιωτίας, ο οποίος είναι εξαιρετικά ενεργοβόρος, με τεράστιες βιομηχανικές μονάδες να συγκεντρώνονται στα όριά του, ενώ η καλλιέργεια της πεδιάδας της Κωπαίδας απαιτεί αυξημένα αρδευτικά φορτία. Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω θέτουμε την επιτακτική ανάγκη να κατασκευαστεί ιδιόκτητο κτίριο της ΔΕΗ στη Λιβαδειά, όταν μάλιστα η ΔΕΗ διαθέτει οικόπεδο στη Λιβαδειά, καθώς και να εξεταστεί ο σχεδιασμός για την δημιουργία μιας ενιαίας Περιοχής Θήβας – Λιβαδειάς – Άμφισσας με ταυτόχρονη κατασκευή ΚΕΔ στη Λιβαδειά, ως το γεωγραφικό κέντρο της Ανατολικής Στερεάς.
Με την υλοποίηση του εν λόγω έργου τα οφέλη συνίστανται
(α) στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΔΕΗ,
(β) στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής και
(γ) στην γρήγορη απόσβεση της επένδυσης για την κατασκευή ιδιόκτητου κτιρίου της ΔΕΗ λόγω του υψηλού ενοικίου που καταβάλλεται σήμερα.
 Με βάση τα παραπάνω:
 Ερωτάται ο κύριος Υπουργός
 Α) Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για τη λειτουργία Κέντρου Ελέγχου Δικτύων και για την άμεση κατασκευή ιδιόκτητου κτιρίου ΔΕΗ στη Λιβαδειά ;
 Β) Ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβει προκειμένου να σταματήσει ο απαράδεκτος, μνημονιακός σχεδιασμός αναδιοργάνωσης της ΔΕΗ, ο οποίος αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τις υπηρεσίες παροχής ενέργειας στον Νομό Βοιωτίας ;
 Ο ερωτών βουλευτής
 ΣΤΑΘΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: