Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2012

ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) είναι η δομή του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας που επιβλέπει και συντονίζει όλες τις άλλες δομές που διασυνδέουν το Ίδρυμα με την αγορά εργασίας (Γραφείο Διασύνδεσης, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την γνωρίσουν διαδικτυακά στη διεύθυνση http://dasta.ucg.gr.
 Το Γραφείο της βρίσκεται στην οδό Υψηλάντου 101 (1ος όροφος) στη Λαμία.
 Κεντρικός στόχος της Δομής είναι η αποτελεσματικότερη σύνδεση του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας με την αγορά εργασίας. Στις επιμέρους δράσεις της Δομής περιλαμβάνονται:

• Ο κεντρικός συντονισμός, η επίβλεψη και η αξιολόγηση των δράσεων του Γραφείου Διασύνδεσης, του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου.
 • Η δικτύωση με ιδρύματα και φορείς προώθησης της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης.
 • Η δημιουργία και διαχείριση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος.
 • Η δημιουργία, ενημέρωση και διαχείριση ιστοσελίδας.
• Η διοργάνωση ημερίδων ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης.
• Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου, μέσω της ΔΑΣΤΑ, σε εκδηλώσεις τοπικών και εθνικών παραγωγικών φορέων.
• Η δημιουργία υλικού πληροφόρησης - δημοσιότητας.
 • Η έκδοση Οδηγού Σπουδών για το Πανεπιστήμιο.
 Η Δομή υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)) και από εθνικούς πόρους. Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Νικόλαος Καρανικόλας, Συντονιστής / Διαχειριστής εργασιών ΔΑΣΤΑ,
nkaranik@ucg.gr , τηλ. 22310-66700
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτριος Παναγιωτόπουλος,
Αντιπρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας

Δεν υπάρχουν σχόλια: