Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο 16 Ιουνίου 2012

Βόμβα στις εξετάσεις για τις Στρατιωτικές Σχολές

Απόφαση του Εφετείου ακυρώνει τις υφιστάμενες ψυχοτεχνικές δοκιμασίες

Aπόφαση - βόμβα του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών φέρνει τα πάνω κάτω στις εξετάσεις για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές (και Αστυνομικές) Σχολές μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς ακυρώνει την υφιστάμενη διαδικασία των ψυχοτεχνικών δοκιμασιών που υφίστανται οι υποψήφιοι σπουδαστές!
Οπως αναφέρει στα «ΝΕΑ» ο δικηγόρος Αθηνών Πέτρος Αγγελάκης, ο οποίος ασχολείται με θέματα κατάταξης υποψηφίων στις Ενοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, «το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, με πρωτοποριακή απόφαση που μόλις εκδόθηκε, δικαίωσε υποψήφιο Στρατιωτικής Σχολής, ο οποίος είχε αποκλειστεί ως ακατάλληλος στις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες».
Ειδικότερα, εξηγεί, «το Δικαστήριο έκρινε ότι η κρίση της αρμόδιας επιτροπής δεν ήταν νόμιμη, καθόσον:

α. δεν διενεργήθηκε συγκεκριμένο και επιστημονικά έγκυρο τεστ προσωπικότητας, κατάλληλο προς διερεύνηση της επαγγελματικής καταλληλότητας των υποψηφίων για τη σταδιοδρομία στις Ενοπλες Δυνάμεις,
β. τα γραπτά δοκίμια του υποψηφίου δεν περιείχαν όλες τις ερωτήσεις στις οποίες εξετάστηκε, καθώς και όλες τις απαντήσεις του, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η κρίση της Επιτροπής,
 γ. δεν καταγράφηκαν στο πρακτικό που συντάχθηκε για την προφορική συνέντευξη οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις του υποψηφίου και
 δ. δεν καταγράφηκαν οι λόγοι για τους οποίους η Επιτροπή θεώρησε ότι οι συγκεκριμένες απαντήσεις του υποψηφίου θεμελιώνουν την κρίση περί της ακαταλληλότητάς του».
Με βάση τη συγκεκριμένη δικαστική απόφαση - που εκδόθηκε έπειτα από προσφυγή υποψηφίου για την Ανωτέρα Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών - όχι μόνο μπαίνει θέμα επανάκρισης του δικαιωθέντος και πιθανώς και άλλων, αλλά δημιουργείται και δικαστικό προηγούμενο βάσει του οποίου, όπως επισημαίνουν νομικοί κύκλοι, τίθεται θέμα ευρύτερης αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων και του καταλόγου των επιτυχόντων που θα διαμορφωθεί φέτος!
Και αυτό καθώς η διαδικασία στις τρέχουσες εξετάσεις είναι η ίδια με αυτή που περιγράφεται στην απόφαση! Ζητείται έγκυρο σύστημα. Γενικότερα πάντως η απόφαση δίνει την αφορμή οι Ενοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας επιτέλους να θεσπίσουν ένα διαφανές και επιστημονικά έγκυρο σύστημα αξιολόγησης της προσωπικότητας των υποψηφίων - που δεν αμφισβητείται - για κατάταξη στα Σώματα αυτά.
Οπως προκύπτει και από την περιγραφή της απόφασης, μέχρι σήμερα δεν υφίσταται ένα τέτοιο σύστημα, με αποτέλεσμα εκατοντάδες υποψήφιοι Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών να αποκλείονται κάθε χρόνο ως «ακατάλληλοι» στις ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, χωρίς να έχουν τηρηθεί οι συνταγματικές αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και του κράτους δικαίου. Αλλωστε, είναι ιστορικά αδιαμφισβήτητο ότι οι ψυχομετρικές εξετάσεις στις στρατιωτικές σχολές αποτέλεσαν στο απώτερο παρελθόν ανυπέρβλητο εμπόδιο εισαγωγής στις σχολές αυτές υποψηφίων «μη εθνικοφρόνων» - δηλαδή φερομένων ως αριστερών ή κεντρώων φρονημάτων βάσει των περιβόητων φακέλων.
Μόνον όποιος ανήκε στη γνωστή Κατηγορία «Ε» (εθνικόφρων) κρινόταν κατάλληλος στις ψυχομετρικές δοκιμασίες... Οι ψυχοτεχνικές εξετάσεις, έτσι όπως διεξάγονται σήμερα, μπορεί να χρησιμοποιούνται όπως χρησιμοποιήθηκε στο πρόσφατο παρελθόν η συνέντευξη για τους επαγγελματίες οπλίτες (ΕΠΟΠ) που κρίθηκε αντισυνταγματική και καταργήθηκε το 2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια: