Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2011

32 θέματα στο Δ.Σ. την 17η Οκτωβρίου 2011

Πρόσκληση του Δ.Σ. σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010, σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 17η Οκτωβρίου 2011 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:Θέμα 1ο : Αρχικός Ισολογισμός Εκκαθάρισης Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης Διστόμου (Εκκαθαριστής)

Θέμα 2ο : Έγκριση Προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας» (Δήμαρχος)


Θέμα 3ο : Έγκριση Ο.Ε.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας» (Δήμαρχος)

Θέμα 4ο : Αποδοχή και Κατανομή ποσού 20.123,62 € έτους 2011 για λειτουργικές δαπάνες Σχολείων (Οικονομική Υπηρεσία)

Θέμα 5ο : Αποδοχή και Κατανομή ποσού 25.927,73 € για κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού Κ.Ε.Π. (Οικονομική Υπηρεσία)

Θέμα 6ο : Τροποποίηση Προϋπολογισμού για πληρωμή Υδρονομέων Άρδευσης (Οικονομική Υπηρεσία)

Θέμα 7ο : Τροποποίηση Προϋπολογισμού για απόδοση εισφορών κράτησης μισθοδοσίας Υπαλλήλων (Οικονομική Υπηρεσία)

Θέμα 8ο : Τροποποίηση Προϋπολογισμού για δαπάνη ανάλυσης υδάτων Αγίου Ισιδώρου (Οικονομική Υπηρεσία)

Θέμα 9ο : Τροποποίηση Προϋπολογισμού για πληρωμή εξόδων κίνησης Μηχανικών Τεχνικής Υπηρεσίας (Οικονομική Υπηρεσία)

Θέμα 10ο : Τροποποίηση Προϋπολογισμού για δαπάνη μεταφοράς μαθητών με Σχολικό Λεωφορείο (Οικονομική Υπηρεσία)

Θέμα 11ο : Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος παραβόλου για πολιτογράφηση στον ομογενή DEDE SPIRO (Οικονομική Υπηρεσία)

Θέμα 12ο: Ορισμός Εκπροσώπου στην Αναπτυξιακή Α.Ε. ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ για Συμμετοχή στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER (Δ.Σ.)

Θέμα 13ο : Ενημέρωση για μίσθωση Λατομείου ΜΑΡΜΑΡΩΝ σε Δημόσια Δασική έκταση στη θέση «ΤΡΙΑ ΡΕΜΑΤΑ» Δ.Ε. Διστόμου (Τεχνική Υπηρεσία)

Θέμα 14ο : Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ» (Τεχνική Υπηρεσία)

Θέμα 15ο : Έγκριση της μελέτης για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑ ΠΗΓΑΔΙ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΡΑΧΩΒΑΣ» και τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος (Τεχνική Υπηρεσία)

Θέμα 16ο : Έγκριση της μελέτης για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΕΣ» και τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος (Τεχνική Υπηρεσία)

Θέμα 17ο : Αίτηση του Π.Ο. ΑΜΒΡΥΣΣΕΥΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ για αποκατάσταση και βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Γηπέδου Διστόμου (Μπούρας Ν.)

Θέμα 18ο : Βελτίωση στροφών στον Εθνικό Δρόμο Λιβαδειάς – Αράχωβας στα σημεία Ζεμενό και Εμπόριο ξυλείας Φιλίππου (Μπούρας Ν.)

Θέμα 19ο : Άρση αντιρρήσεων για την χωροθέτηση του Αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση «ΚΑΨΑΛΑ» στο Δίστομο (Μπούρας Ν.)

Θέμα 20ο : Ορισμός Ορκωτού Λογιστή στην ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ (Οικονομάκης Π.)

Θέμα 21ο : Σύμβαση και αμοιβή εξωτερικών συνεργατών για κατάρτιση φακέλου για την απόκτηση επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας έργων 4ης προγραμματικής περιόδου (ΕΣΠΑ) (Οικονομάκης Π.)

Θέμα 22ο : Σύμβαση με τα ΕΛΤΑ για την παραγωγή – εκτύπωση – εμφακέλωση και αποστολή των δελτίων είσπραξης οφειλών προς τους οφειλέτες του Δήμου, καθώς και την είσπραξη αυτών από τις θυρίδες των Ταχυδρομικών καταστημάτων, μέσω της υπηρεσίας Ταχυπληρωμής (Οικονομάκης Π.)

Θέμα 23ο : Ενημέρωση σχετικά με την συνάντηση των ξενοδόχων και εστιατόρων για το τέλος Παρεπιδημούντων και τον φόρο επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης (Οικονομάκης Π.)

Θέμα 24ο : Υπολογισμός προστίμων για την καταβολή του τέλους διαμονής Παρεπιδημούντων από τις επιχειρήσεις που απαλλάσσονται της υποχρέωσης τήρησης βιβλίων και στοιχείων σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ. (Οικονομάκης Π.)

Θέμα 25ο : Απαλλαγή από Δημοτικά Τέλη μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ σε Σταυλικές Εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 εδ. γ΄ του Ν. 25/1975 (Οικονομάκης Π.)

Θέμα 26ο : Μεταφορά στο Κοινοτικό Κατάστημα Στειρίου μιας Υπηρεσίας του Δήμου (Πάστρας Ι.)

Θέμα 27ο : Κανονισμός λειτουργίας Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (Δήμαρχος)

Θέμα 28ο : Επικαιροποίηση απόφασης Δ.Σ. πρώην Δήμου Αράχωβας για καθεστώς ιδιοκτησίας Σφαγείων Αράχωβας (Δήμαρχος)

Θέμα 29ο : Εξέταση υπόθεσης αμφισβητούμενου Δημοτικού χώρου στον Εγκάρσιο (Αικ. Σύρου)

Θέμα 30ο : Μετατόπιση δρόμου εντός οικοπέδου για μετεγκατάσταση του Συνεταιρισμού στον Ελαιώνα (Τεχνική Υπηρεσία).

Θέμα 31ο : Συνοδός των μαθητών του Στειρίου που μετακινούνται με λεωφορείο (Γ. Χήνας)

Θέμα 32ο : Διάφορες αιτήσεις:
Α. Παροχές νερού – αποχέτευσης Δημοτικής Ενότητας Διστόμου
Β. Παροχές νερού – αποχέτευσης Τοπικής Ενότητας Στειρίου
Β. Παροχές νερού Δημοτικής Ενότητας Αράχωβας
Γ. Για τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στη Δημοτική Ενότητα Αράχωβας.
Δ. Για τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην Τοπική Ενότητα Στειρίου.


Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Ευστάθιος Γιαννέλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: