Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011

Δημοτικό Συμβούλιο την 26η Οκτωβρίου

Πρόσκληση, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010, σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 26η Οκτωβρίου 2011 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
Θέμα 1ο : Οικονομικός απολογισμός 3ου τριμήνου 2011 του Δήμου (Δήμαρχος)

Θέμα 2ο : Δημοτικά Τέλη (Δήμαρχος)

Θέμα 3ο : Αποκομιδή σκουπιδιών (Οικονομάκης Π.)

Θέμα 4ο : Βοήθεια στο Σπίτι (Β. Ζώη-Φανουράκη)

Θέμα 5ο : Κανονισμός λειτουργίας Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (Δήμαρχος)

Θέμα 6ο : Τροποποίηση Προϋπολογισμού για πληρωμή Υδρονομέων Άρδευσης (Οικονομική Υπηρεσία)


Θέμα 7ο : Τροποποίηση Προϋπολογισμού για απόδοση εισφορών κράτησης μισθοδοσίας Υπαλλήλων (Οικονομική Υπηρεσία)

Θέμα 8ο : Τροποποίηση Προϋπολογισμού για δαπάνη ανάλυσης υδάτων Αγίου Ισιδώρου (Οικονομική Υπηρεσία)

Θέμα 9ο : Τροποποίηση Προϋπολογισμού για πληρωμή εξόδων κίνησης Μηχανικών Τεχνικής Υπηρεσίας (Οικονομική Υπηρεσία)

Θέμα 10ο : Τροποποίηση Προϋπολογισμού για δαπάνη μεταφοράς μαθητών με Σχολικό Λεωφορείο (Οικονομική Υπηρεσία)

Θέμα 11ο : Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος παραβόλου για πολιτογράφηση στον ομογενή DEDE SPIRO (Οικονομική Υπηρεσία)

Θέμα 12ο: Ορισμός Εκπροσώπου στην Αναπτυξιακή Α.Ε. ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ για Συμμετοχή στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER (Δ.Σ.)

Θέμα 13ο : Σύμβαση με τα ΕΛΤΑ για την παραγωγή – εκτύπωση – εμφακέλωση και αποστολή των δελτίων είσπραξης οφειλών προς τους οφειλέτες του Δήμου, καθώς και την είσπραξη αυτών από τις θυρίδες των Ταχυδρομικών καταστημάτων, μέσω της υπηρεσίας Ταχυπληρωμής (Οικονομάκης Π.)

Θέμα 14ο : Απαλλαγή από Δημοτικά Τέλη μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ σε Σταυλικές Εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 εδ. γ΄ του Ν. 25/1975 (Οικονομάκης Π.)


Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Γεώργιος Σαμουήλ

Δεν υπάρχουν σχόλια: