Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη 27 Απριλίου 2011

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο της Στερεάς Ελλάδας
Δύο συνεδριάσεις πραγματοποιεί το Περιφερειακό Συμβούλιο της Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία. Στις 11:30 το πρωί ξεκινά η πρώτη συνεδρίαση με 12 θέματα στην ημερήσια διάταξη μεταξύ των οποίων 4 θέματα αφορούν την κατάρτιση περιφερειακών προγραμμάτων.
Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη ένταξη έργων σε περιφερειακό πρόγραμμα και ουσιαστικά προωθούνται ορισμένα από τα έργα τα οποία είχαν παραμείνει στη διαχείριση των νομαρχιών. Έτσι τα τέσσερα θέματα αφορούν στην κατάρτιση προγραμμάτων για τη σχολική στέγη με χρηματοδότηση από τον ΟΣΚ, έργα με χρηματοδότηση από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, έργα με χρηματοδότηση από ίδια έσοδα και τέλος έργα που χρηματοδοτούνται από διάφορους άλλους φορείς.

Η δεύτερη συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 15:30 και αφορά τη συζήτηση της απογραφής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των εισηγήσεων αποτυπώνονται άμεσες και πιεστικές ανάγκες χρηματοδοτήσεων ιδιαίτερα για να πληρωθούν χρήματα τα οποία οφείλονται σε έργα που είχαν ξεκινήσει από προγράμματα εθνικών πόρων. Είναι χαρακτηριστικό ότι για την αποπληρωμή των λογαριασμών που κληρονόμησε η περιφέρεια από τις 5 νομαρχίες χρειάζονται περισσότερα από 12 εκατομμύρια ευρώ χωρίς βεβαίως να υπολογίζονται οι πληρωμές εκείνες που προβλέπονται να γίνουν μέσα από τα κοινοτικά προγράμματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: