Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη 13 Απριλίου 2011

Απόσυρση και για τα αγροτικά…

Και για τα αγροτικά οχήματα ισχύει το μέτρο της απόσυρσης σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών. Βασική προϋπόθεση, όπως σημειώνεται μεταξύ άλλων είναι ο κάτοχός του αγροτικού οχήματος να έχει καταβάλλει τα τέλη κυκλοφορίας του έτους στο οποίο γίνεται η διαγραφή του οχήματος, αλλά και τα τέλη τυχόν προηγούμενων ετών.
Εφόσον διαπιστώνεται ότι ο κάτοχος του οχήματος αυτού οφείλει τέλη κυκλοφορίας, θα πρέπει να προχωρήσει στην εξόφλησή τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: