Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011

Ομιλος Μυτιληναίος και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη


Στο πλαίσιο εφαρμογής των αρχών και αξιών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της διαφάνειας που διέπει τον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις Ανοιχτού Διαλόγου με τους Κοινωνικούς Εταίρους από τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου. Οι διάλογοι αυτοί εντάσσονται και στις δεσμεύσεις του Ομίλου σύμφωνα με το Επίπεδο Εφαρμογής Β κατά GRI (Global Report Initiative), αλλά συνάδουν και με τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (Global Compact), στο οποίο συμμετέχει ο Όμιλος. Σημειώνεται ότι ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αποτελεί μια εκ των ελαχίστων ελληνικών επιχειρήσεων που διεξάγουν ετησίως ανοιχτούς διαλόγους με τους Κοινωνικούς τους Εταίρους.
Συγκεκριμένα:
· Η ΜΕΤΚΑ πραγματοποίησε στις 30 Νοεμβρίου το 2ο Φόρουμ Ανοιχτού Διαλόγου στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι.
· η PROTERGIA A.E. πραγματοποίησε στις 5 Δεκεμβρίου το 1ο Φόρουμ Ανοιχτού Διαλόγου στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας, ενώ ακολούθησε και ξενάγηση των συμμετεχόντων σε δύο χαρακτηριστικά έργα της εταιρείας, στη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο στον Άγιο Νικόλαο και στο αιολικό πάρκο στο Μαρτίνο, ενώ παρατέθηκε γεύμα στο Κόκκινο, όπου η εταιρεία θα αναπτύξει νέο αιολικό πάρκο το προσεχές διάστημα.
· η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. πραγματοποίησε στις 12 Δεκεμβρίου το 2ο Φόρουμ Ανοιχτού Διαλόγου στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της εταιρείας στον Άγιο Νικόλαο, Βοιωτίας.
Και στις 3 εκδηλώσεις υπήρξε μεγάλη συμμετοχή των Κοινωνικών Εταίρων, καθώς παρευρέθηκαν και εξέφρασαν απόψεις και προτάσεις:

· εκπρόσωποι της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τις βασικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούνται οι τρεις εταιρείες
· εκπρόσωποι Επιχειρηματικών Φορέων
· εκπρόσωποι σωματείων εργαζομένων
· εκπρόσωποι πελατών, προμηθευτών και συνεργατών
· εκπρόσωποι Φορέων ΕΚΕ
· εκπρόσωποι ΜΚΟ και αθλητικών-πολιτιστικών Συλλόγων
· εκπρόσωποι εθνικού και τοπικού Τύπου
Τα θέματα που αναπτύχθηκαν από τις διοικήσεις των 3 εταιρειών αφορούσαν στις βασικές πολιτικές ΕΚΕ, καθώς και στις δράσεις που πραγματοποίησε η κάθε εταιρεία το 2011 αναφορικά με τους 4 άξονες ΕΚΕ του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, Άνθρωπος, Κοινωνία, Περιβάλλον, Αγορά, που εφαρμόζονται και σε όλες τις θυγατρικές.
Στα Φόρουμ της ΜΕΤΚΑ και της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ, καθώς επρόκειτο για τη 2η χρονιά διεξαγωγής τους, δόθηκε λιγότερη έμφαση στην επιχειρηματική δράση της εταιρείας και μεγαλύτερη στο κοινωνικό της έργο και τη συνεργασία με τους Κοινωνικούς Εταίρους, ενώ παρουσιάστηκαν και περισσότερα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία που απαντούσαν στα θέματα που είχαν τεθεί πέρσι από τους συμμετέχοντες.
Στο Φόρουμ της PROTERGIA έγινε εκτενής ενημέρωση για τον τρόπο συμπόρευσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας με την ΕΚΕ, τις πολιτικές ΕΚΕ που αναπτύσσονται και τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το σύνολο των συμμετεχόντων εξέφρασε την ικανοποίηση του για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων αυτών και ζήτησε τη δέσμευση για συνέχιση του θεσμού και ανάδειξη του με την ενεργό εμπλοκή όλο και περισσότερων εκπροσώπων των Κοινωνικών Εταίρων τα επόμενα χρόνια. Τόσο ο Όμιλος, όσο και οι θυγατρικές εταιρείες, δεσμεύτηκαν για τη συνέχιση του θεσμού και την ενίσχυση του, με σκοπό να αποτελέσει βασικό εργαλείο ανταλλαγής απόψεων και ιδεών γύρω από την ΕΚΕ και πηγή άντλησης έμπνευσης για τη στρατηγική κατεύθυνση που υιοθετείται όσον αφορά στην ΕΚΕ.

Τέλος, ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ενημέρωσε τους Κοινωνικούς του Εταίρους για την πρόθεση του να συμμετάσχει και σε διεθνείς δείκτες ESG (Environment- Society- Governance), υλοποιώντας εντός του 2012 τη σχετική προετοιμασία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: