Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη 23 Αυγούστου 2012

Ψήφισμα για την απώλεια της Τοπικής Συμβούλου Κονδυλίας Βελεσιώτη

Στην Αντίκυρα και στο Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αντίκυρας σήμερα την 22 / 08 / 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 μ.μ., συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αντίκυρας, του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.: 8629 / 22.08.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα τακτικά μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αντίκυρας του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852 / 2010 ( Φ.Ε.Κ. Α΄ 87 ) και η οποία αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου της Δημοτικής Κοινότητας Αντίκυρας. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 3852 / 2010, δεδομένου ότι σε σύνολο 5 Συμβούλων της Δημοτικής Κοινότητας Αντίκυρας του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας βρέθηκαν παρόντες 4 μέλη, δηλαδή :
 Π α ρ ό ν τ ε ς
 1. Μελέτιος Ταμπίτσικας (Πρόεδρος)
 2. Ευστάθιος Περδίκης
 3. Καλλιόπη Σωτηρίου - Χριστοφόρου
 4. Γεώργιος Παπαϊωάννου
 Το κατεπείγον της συνεδρίασης δικαιολογείται από τον πρόωρο χαμό της εν ενεργεία Τοπικής Συμβούλου Κονδυλίας Βελεσιώτη .
 Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αντίκυρας εισηγήθηκε το 1ο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφερόμενος στην εκλιπόντα Τοπική Σύμβουλο και τονίζοντας την προσφορά της στα κοινά του τόπου ανέφερε ότι σαν ελάχιστο φόρο τιμής θα πρέπει :
 • Να παραστεί σύσσωμο το Τοπικό Συμβούλιο στην εξόδιο ακολουθία την Πέμπτη, 23.08.2012, ώρα 12.00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου στην Αντίκυρα.
• Να παρακαλέσει το Δήμαρχο Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας να εκφωνήσει τον επικήδειο λόγο, στον οποίο θα εξάρει την προσωπικότητα και την προσφορά της στο Δήμο ως Σύμβουλος και επί μακρόν ενεργό μέλος των συλλόγων της Αντίκυρας.
 • Να κυματίζει η σημαία μεσίστια στο Δημοτικό κατάστημα.
• Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό της εκλιπούσης.
• Να αποσταλεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια της εκλιπούσης και να δημοσιευθεί στον τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.
Η νεκρόσημος ακολουθία θα γίνει την Πέμπτη στις 12.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου.
 Στον σύζυγό της Κωνσταντίνο Βελεσιώτη και στα παιδιά της εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια για το χαμό του πολυαγαπημένου τους προσώπου.

 Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αντίκυρας μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 3852 / 2010, “Καλλικράτης”
 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ-ΟΜΟΦΩΝΑ
 • Να παραστεί σύσσωμο το Τοπικό Συμβούλιο στην εξόδιο ακολουθία την Πέμπτη, 23.08.2012, ώρα 12.00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου στην Αντίκυρα.
 • Να παρακαλέσει το Δήμαρχο Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας να εκφωνήσει τον επικήδειο λόγο, στον οποίο θα εξάρει την προσωπικότητα και την προσφορά της στο Δήμο ως Σύμβουλος και επί μακρόν ενεργό μέλος των συλλόγων της Αντίκυρας.
• Να κυματίζει η σημαία μεσίστια στο Δημοτικό κατάστημα.
• Να κατατεθεί στεφάνι στη σορό της εκλιπούσης.
• Να αποσταλεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια της εκλιπούσης και να δημοσιευθεί στον τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.
Η νεκρόσημος ακολουθία θα γίνει την Πέμπτη στις 12.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Στον σύζυγό της Κωνσταντίνο Βελεσιώτη και στα παιδιά της εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια για το χαμό του πολυαγαπημένου τους προσώπου.
 Η απόφαση πήρε αριθμό : 18 / 2012.
 Αφού γράφτηκε το πρακτικό υπογράφεται:

  Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αντίκυρας
 ΜΕΛΕΤΙΟΣ Ν. ΤΑΜΠΙΤΣΙΚΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: