Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη 21 Αυγούστου 2012

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Δ.Α.Α. την 24η Αυγούστου 2012

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 24η Αυγούστου 2012 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 7:30 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 Θέμα 1ο: Εγκριση της 6/2012 μελέτης της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Λεβαδέων με τίτλο "ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ". {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ν. Μπούρας}
Θέμα 2ο: Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου στο διοικητικό συμβούλιο του περιφερειακού συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. {Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.}

Θέμα 3ο: Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής σχετικά με την οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίων. {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ι. Μίχος}
 Θέμα 4ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου με ποσό 6150,00 € για οικονομική τακτοποίηση του έργου "ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ" {Εισηγητής: Παν. Οικονομάκης}
 Θέμα 5ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου με ποσό 5.500,00 € για προμήθεια ομπρελών θαλάσσης. {Εισηγητής: Παν. Οικονομάκης}
Θέμα 6ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου με ποσό 10.000,00 € για επισκευές-συντηρήσεις σχολικών κτιρίων. {Εισηγητής: Παν. Οικονομάκης} Θέμα
7ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου με ποσό 7.000,00 € για επέκταση δημοτικού φωτισμού. {Εισηγητής: Παν. Οικονομάκης}
Θέμα 8ο: Αποδοχή χρηματοδότησης 1.109,58 € του ΥΠΕΣ από πρόστιμα ΚΟΚ και σχετική αναμόρφωση του πρ/σμου και συνολική αναμόρφωση με ποσό 2.000,00 € για εισφορά στη ΔΟΥ. {Εισηγητής: Παν. Οικονομάκης}
Θέμα 9ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου με ποσό 1.195,49 € για προμήθεια φωτεινού διάκοσμου στη Δ.Ε. Αντίκυρας. {Εισηγητής: Παν. Οικονομάκης}
Θέμα 10ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου με ποσό 22.000,00 € για την εκτέλεση μικρών έργων. {Εισηγητής: Παν. Οικονομάκης}
Θέμα 11ο: Αποδοχή χρηματοδότησης 1569,64 € του ΥΠΕΣ για το πρόγραμμα ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ και σχετική αναμόρφωση του πρ/σμου. {Εισηγητής: Παν. Οικονομάκης}
Θέμα 12ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου με ποσό 7.000,00 € για αμοιβή εξωτερικών συνεργατών για απόκτηση βεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας. {Εισηγητής: Παν. Οικονομάκης}
Θέμα 13ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου με ποσό 15.000,00 € για προμήθεια τοπογραφικού μηχανήματος. {Εισηγητής: Παν. Οικονομάκης}
Θέμα 14ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου με ποσό 10.000,00 € για επισκευή και συντήρηση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της Δ.Ε. Αράχωβας. {Εισηγητής: Παν. Οικονομάκης}
 Θέμα 15ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου με ποσό 1.000,00 € για φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης. {Εισηγητής: Παν. Οικονομάκης}
Θέμα 16ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου με ποσό 2.000,00 € για επισκευή χλοοτάπητα δημ. γηπέδου Δ.Ε. Διστόμου και με ποσό 5.000,00 € για επισκευή γηπέδου Δ.Ε. Αράχωβας. {Εισηγητής: Παν. Οικονομάκης}
 Θέμα 17ο: Τριμηνιαία έκθεση εσόδων-εξόδων πρ/σμου Β΄διμήνου 2012. {Εισηγητής: Παν. Οικονομάκης}
Θέμα 18ο: Διαγραφή εσφαλμένων εγγραφών από χρηματικούς καταλόγους της Δ.Ε. Αντίκυρας. {Εισηγητής: Παν. Οικονομάκης}
Θέμα 19ο: Καθορισμός ημερησίου δικαιώματος επαγγελματιών που προσέρχονται στους χώρους των λαϊκών αγορών και ορισμός δημ. υπαλλήλου για τον έλεγχο είσπραξής του. {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ι. Μίχος}
Θέμα 20ο: Ορισμός δημοτικών συμβούλων στην επιτροπή ελέγχου επιχειρήσεων. {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ι. Μίχος}

Δεν υπάρχουν σχόλια: