Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη 28 Αυγούστου 2012

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 Στη Λαμία πραγματοποιήθηκε η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Φθιωτικής Αναπτυξιακής και θέματα υλοποίησης σημαντικών έργων στην Στερεά Ελλάδα Συνεδρίασε στις 27 Αυγούστου στη Λαμία, το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, με την έγκριση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και ειδικότερα :
 - Εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Φθιωτικής Αναπτυξιακής στα 510.000 €.
 Η Εταιρεία αποτελεί σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο της Περιφέρειας, αφού διαχειρίζεται και καλύπτει τη συμμετοχή της σε πλήθος προγραμμάτων, υλοποιώντας μέχρι σήμερα έργα, μελέτες και ενέργειες ύψους άνω των 7.000.000 € και έχει συμβάλει αποφασιστικά στην κατασκευή πολλών έργων υποδομής που προέκυψαν από τις μελέτες ωρίμανσης που εκπόνησε.

 Στόχος της εταιρείας στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και μέχρι το 2015 είναι η ανάληψη νέων δραστηριοτήτων και η υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αειφόρο ανάπτυξη, όχι μόνο της Φθιώτιδας, αλλά και όλης της Περιφέρειας. Η ανάγκη ρευστότητας της εταιρείας, που επιτυγχάνεται με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, αποσκοπεί στη δυνατότητα υλοποίησης νέων έργων και δραστηριοτήτων, όπως : - Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του ειδικού λογισμικού GIS της εταιρείας και εμπλουτισμός της βάσης δεδομένων του με επικαιροποιημένα στοιχεία.
- Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση της βάσης δεδομένων και του συστήματος παρακολούθησης της ανεργίας, σε σύνδεση με την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
- Υλοποίηση του προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, στο οποίο έχουν υποβληθεί προτάσεις με αναλογούντα προϋπολογισμό 600.000 €.
- Υλοποίηση έργων που σχετίζονται με ΑΠΕ και το περιβάλλον για λογαριασμό τω Δήμων Αμφίκλειας – Ελάτειας και Μώλου – Αγ. Κωνσταντίνου για τα οποία έχουν ήδη κατατεθεί αντίστοιχες προτάσεις.
 - Υλοποίηση έργων που σχετίζονται με τους Δήμους της Φθιώτιδας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος : Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής (Υποστήριξη επιτελικών δομών, λειτουργιών και δικαιούχων φορέων, Ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης και διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων) Να σημειωθεί ότι η εταιρεία υλοποιεί το πρόγραμμα LEADER, το οποίο, πέραν των δράσεων που υλοποιούνται στη Φθιώτιδα, συνεισφέρει στην κάλυψη μεγάλου μέρους των λειτουργικών δαπανών της Φθιωτικής Αναπτυξιακής.
 Επίσης στη συνεδρίαση εγκρίθηκαν θέματα που αφορούν κυρίως την προώθηση και την ωρίμανση των διαδικασιών υλοποίησης σημαντικών έργων στη Στερεά Ελλάδα. Συγκεκριμένα :
 - Εγκρίθηκε η προσαρμογή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Δωρίδας για τη μελέτη και κατασκευή του έργου «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμών περιοχής ταμιευτήρα Μόρνου πρώην Δήμου Λιδορικίου» Το έργο έχει ήδη ενταχθεί και χρηματοδοτείται με 17.096.700 € από το ΕΣΠΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη») και πρόκειται να υλοποιηθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας.
Πρόκειται για ένα μεγάλο και πολύ σημαντικό έργο για την περιβαλλοντική προστασία και τη βελτίωση των συνθηκών δημόσιας υγείας στην περιοχή της λίμνης του Μόρνου, που εκτός από ταμιευτήρα ύδρευσης εθνικού ενδιαφέροντος, αποτελεί τοπίο ιδιαίτερο κάλλους και φυσικού πλούτου της Στερεάς Ελλάδας. Το υπόψη έργο πρόκειται να υλοποιηθεί με έξι συνολικά υποέργα ως εξής :
 Υποέργο 1 : Μελέτη αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών περιοχής Μόρνου, προϋπολογισμού 810.352 €
 Υποέργο 2 : Κατασκευή αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών περιοχής Μόρνου, προϋπολογισμού 15.435.827 €
 Υποέργο 3 : Απόκτηση γηπέδων (εκτάσεων) για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων του έργου, προϋπολογισμού 144.500 €
Υποέργο 4 : Μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ, προϋπολογισμού 300.120 €
Υποέργο 5 : Απόκτηση βυτιοφόρου οχήματος, προϋπολογισμού 61.500 €
Υποέργο 6 : Τεχνικός Σύμβουλος υποστήριξης, προϋπολογισμού 344.400 €.
 - Εγκρίθηκε η τροποποίηση Περιφερειακών Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων, με στόχο να χρηματοδοτηθεί η ολοκλήρωση μελετών και κατασκευής ενός συνόλου έργων που αφορούν τις Περιφερειακές Ενότητες της Στερεάς Ελλάδας. Ενδεικτικά :
 - Η μελέτη τροποποίησης του κόμβου Μιχαηλίδη στον Εθνικό δρόμο Θήβας – Λιβαδειάς και η συντήρηση του οδικού δικτύου της Βοιωτίας
 - Τα μικρά αρδευτικά έργα στο Ληλάντιο πεδίο της Εύβοιας, καθώς και αγορά του ακινήτου της ΔΑΡΙΝΓΚ, με σκοπό την αξιοποίησή του προς όφελος του κοινωνικού συνόλου
 - Η αποπεράτωση του σαλέ και η βελτίωση υποδομών του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου - Η βελτίωση του οδικού δικτύου της Φωκίδας    Όπως τόνισε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς :
 «Οι συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι πολύ σημαντικές, αφού λαμβάνονται αποφάσεις αναγκαίες και κρίσιμες για την εξομάλυνση και την επιτάχυνση υλοποίησης πολλών χρήσιμων έργων για η Στερεά Ελλάδα.
Οι αποφάσεις αυτές αποτελούν κομβικό σημείο για την πραγματοποίηση των σοβαρών και σκληρών προσπαθειών που καθημερινά καταβάλλουμε για να αξιοποιηθούν όλοι οι διαθέσιμοι πόροι, να διασφαλιστούν όσο το δυνατόν περισσότερα κονδύλια, να βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη η υλοποίηση του ΕΣΠΑ και τελικά να διατίθενται στην αγορά εργασίας τα κονδύλια που υπάρχουν, έτσι ώστε αυτή την κρίσιμη εποχή να συνεισφέρουμε στη συγκράτηση της ανεργίας και της βαθιάς ύφεσης.
Αυτόν το δύσκολο καιρό της κρίσης που πλήττει τον τόπο μας και την κοινωνία, βασικός μας στόχος και κεντρική μας επιλογή είναι να κάνουμε καλά τη δουλειά μας, να προχωρούμε τα έργα και να αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο ευρώ, συμβάλλοντας στην κίνηση της αγοράς».
 Τέλος, το Περιφερειακό Συμβούλιο, ενέκρινε ομόφωνα το ψήφισμα που εισηγήθηκε η πλειοψηφία, καταδικάζοντας τα φαινόμενα βίας των μελών της Χρυσής Αυγής.
 Το κείμενο του ψηφίσματος είναι τα εξής : «Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας καταγγέλλει τα φαινόμενα βίας των μελών της Χρυσής Αυγής, όπως ο βάναυσος ξυλοδαρμός ενός 19χρονου στην Ιτέα, καθώς και τις ακραίες και εκτός νόμου και θεσμών θέσεις που εκφράστηκαν στον ιερό χώρο των Θερμοπυλών. Τέτοιες αντιδημοκρατικές ενέργειες πρέπει να απομονώνονται από όλους μας. Θα πρέπει η ελληνική κοινωνία να επαγρυπνά για την προάσπιση των δημοκρατικών θεσμών και αξιών»

 ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: