Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη 23 Μαΐου 2012

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

Μια αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά απαιτούνται για την εγγραφή στο Ελαιοκομικό Μητρώο.
Ο παραγωγός απευθύνεται στα κατά τόπους γραφεία Αγροτικής Οικονομίας, όπου και συμπληρώνει τη σχετική αίτηση και την προσκομίζει με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα κατά τόπους γραφεία Αγροτικής Οικονομίας.
 Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Μητρώων του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Ο παραγωγός είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει δήλωση για κάθε μεταβολή (φύτευση νέων δένδρων, εκρίζωση υπαρχόντων, τροποποίηση έκτασης, μεταβίβαση) που επέρχεται στο ελαιοτεμάχιό του.
Μετά τον διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων, ακολουθεί επιτόπιος έλεγχος των δηλώσεων, από κλιμάκια της Υπηρεσίας μας, για την ταυτοποίηση των τεμαχίων και την αποτύπωσή τους στον ορθοφωτοχάρτη. Τέλος ακολουθεί η εκτύπωση του Μητρώου και η ειδοποίηση του παραγωγού για την παραλαβή του. Τονίζεται ότι το Ελαιοκομικό Μητρώο θα πρέπει να φυλάσσεται σε καλή κατάσταση από τον παραγωγό και να αποφεύγεται η απώλειά του, καθώς ο μεγάλος αριθμός ελαιοπαραγωγών του νομού καθιστά δύσκολη την συνεχή αναπαραγωγή τους.
Η εγγραφή στο μητρώο είναι αναγκαία με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό και είναι απαραίτητη για την ασφάλιση των ελαιοδέντρων, για την υποβολή Α.Ε.Ε. (Ο.Σ.Δ.Ε.), καθώς και για τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάποιον που δεν είναι εγγεγραμμένος στο Ελαιοκομικό Μητρώο είναι τα εξής:
1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
2. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού
3. Φωτοτυπία Τίτλου κατοχής ελαιοτεμαχίου (γίνεται δεκτό και θεωρημένο από την ΔΟΥ έντυπο Ε9, εφόσον αναγράφεται το δηλούμενο αγροτεμάχιο). Στις περιπτώσεις ενοικιαζόμενων ελαιοτεμαχίων, εκτός του ενοικιαστηρίου προσκομίζεται και ο τίτλος ιδιοκτησίας ή το Ε9 του ιδιοκτήτη του τεμαχίου.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση μεταβίβασης (εφόσον πρόκειται για μεταβίβαση) 5. Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής μεταβίβασης (εφόσον πρόκειται για μεταβίβαση).

ΠΗΓΗ: http://www.agronews.gr
Αναδημοσίευση από iteanews

Δεν υπάρχουν σχόλια: