Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή 13 Μαΐου 2012

9η Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας

ΠΗΓΗ/ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: to ntefi
Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010, σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την Τετάρτη 16η Μαΐου 2012 και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:
Θέμα 1ο : Οικονομικός απολογισμός δαπανών εορτασμού «Το Πανηγυράκι του Αϊ Γιώργη» στην Αράχωβα (Οικονομική Υπηρεσία).
Θέμα 2ο : Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 του ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας.

Θέμα 3ο : Επιχορήγηση του ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας α) με ποσό 38.222,92 € από κατανομή Α΄ τετραμήνου 2012 και β) με ποσό 59.837,01 € υπόλοιπο κατανομής 2011.
 Θέμα 4ο : Επιχορήγηση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Τουρισμού & Πολιτισμού Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας με 50.000,00 € σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης (Οικονομική Υπηρεσία).
Θέμα 5ο : Αποδοχή ποσού 43.893,60 € έτους 2012 για Προμήθεια Συστημάτων Απολύμανσης Υδάτων - Δεξαμενών και αντίστοιχη αναμόρφωση του πρ/σμου. (Οικονομική Υπηρεσία).
 Θέμα 6ο : Αποδοχή ποσού 75.786,82 € έτους 2012 για Αξιοποίηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων – Έργα Βελτίωσης Υπαρχόντων και αντίστοιχη αναμόρφωση του πρ/σμου. (Οικονομική Υπηρεσία).
Θέμα 7ο : Αποδοχή χρηματοδότησης 20.918,57 € από ΥΠΕΣ αποκλειστικά για μισθοδοσία προσωπικού ΚΕΠ και αντίστοιχη αναμόρφωση του πρ/σμου. (Οικονομική Υπηρεσία).
 Θέμα 8ο : Αύξηση του Κ.Α. 006154.999 με τίτλο «Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης» με ποσό 2.000,00 € από το αποθεματικό (Οικονομική Υπηρεσία).
Θέμα 9ο : Διάθεση πίστωσης για αντιμετώπιση δαπανών εορτασμού πανηγυριού Αγίου Νικολάου στο Δίστομο (Οικονομική Υπηρεσία).
Θέμα 10ο : Διάθεση πίστωσης για αντιμετώπιση δαπανών εορτασμού πανηγυριού Αναλήψεως του Κυρίου στην Αντίκυρα και την Παραλία Διστόμου (Οικονομική Υπηρεσία).
Θέμα 11ο : Διάθεση πίστωσης για αντιμετώπιση δαπανών εκδηλώσεων εορτασμού επετείου σφαγής 10ης Ιουνίου 1944. (Οικονομική Υπηρεσία)
 Θέμα 12ο : Διαχείριση Δημοτικών βοσκοτόπων, (Δημοτικής Κοινότητας Διστόμου) καθορισμός τρόπου χρήσης αυτών, δικαίωμα βοσκής για την κτηνοτροφική περίοδο 2011-2012 (Απόφαση 17/12 Τοπικού Συμβουλίου Διστόμου).
Θέμα 13ο : Διαχείριση Δημοτικών βοσκοτόπων, (Τοπικής Κοινότητας Στειρίου) καθορισμός τρόπου χρήσης αυτών, δικαίωμα βοσκής για την κτηνοτροφική περίοδο 2011-2012 (Απόφαση 24/12 Τοπικού Συμβουλίου Στειρίου).
Θέμα 14ο : Αντικατάσταση κας Αθανασίας Αργύρη, μέλους Επιτροπής παραλαβής ειδών και υλικών (ΕΚΠΟΤΑ). (Οικονομική Επιτροπή).
Θέμα 15ο : Έγκριση της 23/2012 απόφασης Οικονομικής επιτροπής με θέμα «Κατάρτιση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Προϋπολογισμού οικ. έτους 2012» (Οικονομική Επιτροπή).
Θέμα 16ο: Έγκριση της 37/2012 απόφασης Δ.Α.Α. Α.Ε. του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Μονομετοχικής Ανώνυμης Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας (Δήμαρχος).
Θέμα 17ο: Έγκριση της 14/2012 απόφασης Κ.Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Τουρισμού & Πολιτισμού Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας (κα Β. Ζώη).
 Θέμα 18ο: Παραίτηση – αντικατάσταση κας Λιλίκας Τρομπούκη, μέλους Δ.Σ. Κ.Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α.(κα Β. Ζώη).
Θέμα 19ο: Αλλαγή σύστασης Δ.Σ. Μονομετοχικής Ανώνυμης Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Θέμα 20ο : Έγκριση της 2/2012 απόφασης Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας (κος Ι. Μίχος)
 Θέμα 21ο : Έγκριση της 4/2012 απόφασης Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Κανονισμού Λειτουργίας Νεκροταφείων Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας (κος Ι. Μίχος)
Θέμα 22ο : Επιστροφή ποσού 155.177,00 € για την απόσβεση Δανείου για την επανασύνταξη της αρ. 2/2002 πράξης αναλογισμού λόγω προσκύρωσης τακτοποίησης και ρυμοτομίας για την διάνοιξη της οδού Σωκράτους και την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης της Αντίκυρας Βοιωτίας (κος Ι. Μίχος).
Θέμα 23ο : Γενική ενημέρωση και σχετική απόφαση για ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ (ΚΚΕΑΠΑ) (Ι. Μίχος)
Θέμα 24ο : Συμμετοχή του Δήμου στα «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (Δήμαρχος).
 Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Χαράλαμπος Φ. Ληξουριώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: