Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη 1 Μαρτίου 2012

Δύο σταθμοί μέτρησης ρύπανσης στον Κορινθιακό Κόλπο

Με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών για το έργο «παρακολούθηση της ποιότητας των παρακτίων θαλάσσιων υδάτων σε περιοχές με υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα στην περιφέρεια».
Η προγραμματική σύμβαση, είναι η συνέχεια και η υλοποίηση της απόφασης του Περιφ. Συμβουλίου που ενέκρινε το ειδικό πλαίσιο
χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών, τον Μαϊο του 2011 και είχε δεσμευθεί και για την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου το οποίο περιελάμβανε και την παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος.
Στην προγραμματική σύμβαση ύψους 73.800,00 € με ΦΠΑ, προβλέπεται η μελέτη της δομής του παράκτιου οικοσυστήματος, για ένα πλήρη ετήσιο κύκλο δειγματοληψιών σε 10 θαλάσσιες περιοχές, με έντονη υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα.
Για τον Κορινθιακό κόλπο προβλέπονται δύο σταθμοί μέτρησης.

Οι μετρήσεις θα αφορούν τις φυσικές παραμέτρους (θερμοκρασία, αλατότητα, πυκνότητα) χημικές παραμέτρους, αιωρούμενα σωματίδια, χλωροφύλλη, φυτοπλαγκτό, ρύπους στο θαλασσινό νερό (βαρέα μέταλλα), οργανικούς ρύπους, κ.λ.π.
Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα δημοσιοποιούνται από τις περιφερειακές αρχές και θα εκπονούνται εκθέσεις αξιολόγησης και διατήρηση ανοικτού δημοσίου διαλόγου με τους κατοίκους, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και τους υδατοκαλλιεργητές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: