Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ: Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Στη Συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Μαρτίου, συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς παρουσία των θεματικών Αντιπεριφερειαρχών Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας και Περιβάλλοντος, δια βίου Μάθησης & Τουρισμού κ.κ. Καπελέρη, Μπακομήτρου και Μπέτσιου αντίστοιχα, καθώς και Δημάρχων της Στερεάς Ελλάδας και του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας.

Θέμα της συνεδρίασης ήταν τα ζητήματα περιφερειακής ανάπτυξης της Στερεάς Ελλάδας με ειδικότερα θέματα μεταξύ των άλλων τις συγκοινωνιακές υποδομές, την τουριστική ανάπτυξη, τις υπηρεσίες υγείας και τα περιβαλλοντικά θέματα.Στην πλήρη ανάπτυξη του ΕΣΠΑ και στην αξιοποίησή του ως βασικό εργαλείο περιφερειακής ανάπτυξης αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, επισημαίνοντας ότι από τις πρώτες μέρες ανάληψης της αρμοδιότητας από την αιρετή Περιφέρεια έγιναν συντονισμένες και εντατικές προσπάθειες για την αποτελεσματική υλοποίησή του, τονίζοντας ειδικότερα :

«Με διαρκείς παρεμβάσεις εξασφαλίσαμε το ποσοστό της υπερδέσμευσης του προγράμματος, γεγονός που επιτρέπει να προχωρήσουμε στην, από χρηματοδοτικής πλευράς, απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων.

Πραγματοποιήσαμε ανοιχτές συναντήσεις για το ΕΣΠΑ σε κάθε περιφερειακή ενότητα της Στερεάς Ελλάδας, συζητώντας διεξοδικά για την πορεία των έργων και ενεργοποιώντας τους τελικούς δικαιούχους, έτσι ώστε να επιταχύνουμε τους ρυθμούς υλοποίησης και απορρόφησης του προγράμματος.

Είχαμε και έχουμε διαρκή και στενή συνεργασία με την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, με τον Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ και με τον επικεφαλής της ομάδας δράσης της ΕΕ για την Ελλάδα.

Το τέλος του 2011 αποδείχτηκε εξαιρετικά παραγωγικό για την πορεία του ΕΣΠΑ στη Στερεά Ελλάδα, αφού αφενός προχωρήσαμε στην πλήρη εφαρμογή του προγράμματος, με εντάξεις δεκάδων νέων ώριμων έργων και αφετέρου επιταχύνθηκε η υλοποίηση του συνόλου του προγράμματος, περιλαμβάνοντας 286 έργα συνολικού προϋπολογισμού 413,86 εκ. €.

Πολύ σημαντικό είναι ότι το 2011 στη Στερεά Ελλάδα, καταφέραμε μια μεγάλη πρωτιά : Ξεπεράσαμε το στόχο που είχε τεθεί για το ΕΣΠΑ, φτάνοντας στην κορυφή των περιφερειών, με τη μεγαλύτερη υλοποίηση έργων και απορρόφηση κονδυλίων.
Στο πρόγραμμά μας έχουν υπογραφεί συμβάσεις ύψους 253,6 εκ € και η απορρόφηση ανήλθε στα 156,7 εκ €, δηλαδή σε ποσοστό 62 %, ενώ ο μέσος όρος της χώρας κυμάνθηκε σε ποσοστό 33,5 %.»

Στα θέματα της αγροτικής ανάπτυξης και στις ενέργειες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αναφέρθηκε ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ολοκλήρωση ενός συγκροτημένου σχεδιασμού για την τόνωση και την εξέλιξη της αγροτικής οικονομίας του τόπου, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του καλαθιού αγροτικών προϊόντων της Στερεάς Ελλάδας.
Ήδη, σε δύο Ειδικές Συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, μετά από μια ευρεία, εποικοδομητική και ανοιχτή διαβούλευση, εγκρίθηκε το επιχειρησιακό σχέδιο για το καλάθι αγροτικών προϊόντων της Στερεάς Ελλάδας. Πρακτικά λοιπόν η Περιφέρεια έχει κάνει το πρώτο ολοκληρωμένο βήμα για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα.

Για θέματα τουριστικής ανάπτυξης μίλησε ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης, επισημαίνοντας τις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας για το θέμα. Συγκεκριμένα, έχει ήδη ολοκληρωθεί το επιχειρησιακό πρόγραμμα τουριστικής προβολής για τη Στερεά Ελλάδα και τις αμέσως επόμενες μέρες ξεκινά η δημόσια διαβούλευσή του.

Τα θέματα περιβάλλοντος της Στερεάς Ελλάδας, αποτέλεσαν αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής, επί των οποίων ο Περιφερειάρχης κ. Περγαντάς τόνισε :

- Τις διαρκείς πρωτοβουλίες της Περιφέρειας σε συνεργασία με τους Δήμους και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, με στόχο εξεύρεση άμεσης λύσης στο θέμα της διάθεσης των σκουπιδιών με τη μορφή της κοινής, αποδεκτής, ρεαλιστικής και εφαρμόσιμης πρότασης. Ήδη η Περιφέρεια αξιολογεί και εντάσσει έργα, έχοντας παράλληλα διασφαλίσει τη χρηματοδότηση ώριμων προτάσεων των ΟΤΑ για τη διαχείριση των απορριμμάτων, ενώ επιπλέον θα συνδράμει την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση με την τροποποίηση του ΠΕΣΔΑ εάν και όπου απαιτηθεί.
- Την συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ για την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος εξυγίανσης της ευρύτερης περιοχής του Ασωπού, με προτεραιότητα την υλοποίηση έργων για την τροφοδότηση με καθαρό πόσιμο νερό των οικισμών της περιοχής.
- Την ανάγκη θεσμοθέτησης και εφαρμογής χωροταξικών ρυθμίσεων όπως στην περιοχή Οινοφύτων – Σχηματαρίου, προκειμένου να εξυγιανθεί περιβαλλοντικά και να αναβαθμιστεί λειτουργικά η άτυπη βιομηχανική ζώνη.

Επιπλέον ο Περιφερειάρχης, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα θέματα της υγείας, αλλά και της αναβάθμισης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, λέγοντας :

«Σημαντική προτεραιότητα των παρεμβάσεών μας στη Στερεά Ελλάδα είναι ο τομέας της υγείας και της κοινωνικής μέριμνας, όπου χρηματοδοτούμε από το ΕΣΠΑ
δράσεις για τον εκσυγχρονισμό του νοσοκομειακού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού των δομών υγείας και πρόνοιας της Περιφέρειας, καθώς και σημαντικά έργα βελτίωσης και κατασκευής νέων κτιριακών εγκαταστάσεων.
Κορυφαία μας παρέμβαση ήταν η ένταξη στο ΕΣΠΑ και η χρηματοδότηση με 22 εκ. € του νέο κτίριο του Νοσοκομείου της Χαλκίδας. Μια παρέμβαση που συνέβαλε καθοριστικά στην εξομάλυνση της χρηματοδότησης του έργου, συνολικής δημόσιας δαπάνης περίπου 70 εκ. €, από εθνικούς πόρους και στη δυνατότητα ολοκλήρωσης του μεγάλου αυτού έργου για την αναβάθμιση των συνθηκών υγείας στην Εύβοια και στην περιφέρειά μας.

Ακόμα, ως Περιφέρεια, αναλάβαμε τον συντονισμό πρωτοβουλιών για την διατήρηση και αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Στερεά Ελλάδα.
Μια διαδικασία που, πέρα από επαφές και συναντήσεις με την ηγεσία του Υπουργείου, κορυφώθηκε συνθετικά με την Ειδική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το Πανεπιστήμιο.
Σ΄αυτή τη συνεδρίαση με την ευρύτατη συμμετοχή εκπροσώπων θεσμικών, παραγωγικών και κοινωνικών φορέων, υπογράψαμε ομόφωνα την επιδίωξή μας : το Πανεπιστήμιο, όχι μόνο να διατηρηθεί, αλλά να λειτουργεί βελτιωμένα, συνεισφέροντας στην εκπαιδευτική, πνευματική και κοινωνικο – οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας. Προς αυτή την κατεύθυνση θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για μια ποιοτική και αναβαθμισμένη τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Στερεά Ελλάδα.»

Στη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Περιφερειάρχης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη στήριξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από προγράμματα εθνικών πόρων, αφού σε αυτά περιλαμβάνεται η κατασκευή πολλών και σημαντικών έργων οδοποιίας.
Είναι ήδη γνωστό ότι με διαρκείς παρεμβάσεις έχει εξασφαλιστεί η εξομάλυνση της χρηματοδότησης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος της Περιφέρειας (ΣΑΕΠ 766), ύψους 150 εκ. €, ενώ παράλληλα διεκδικείται η ροή κονδυλίων και σε άλλες συλλογικές αποφάσεις.

«Είναι απόλυτη ανάγκη και δίκαιη αντιμετώπιση εκ μέρους της πολιτείας», τονίζει ο κ. Περγαντάς, «η στήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με εισροή κονδυλίων από εθνικούς πόρους, έτσι ώστε να δρομολογηθούν, να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν σημαντικά και χρήσιμα έργα για τον τόπο μας και την κοινωνία.
Το θέμα της ομαλής χρηματοδοτικής ροής είναι μείζον για την παραγωγή έργου στην Περιφέρεια και για την τόνωση της τοπικής οικονομίας. Μάλιστα πέρα από την υλοποίηση δημόσιων έργων θα πρέπει να αναφέρω και τις ιδιωτικές επενδύσεις, αφού ως Περιφέρεια, μέσω των επενδυτικών νόμων διαχειριζόμαστε εκατοντάδες επενδυτικά σχέδια στη Στερεά Ελλάδα.
Παράλληλα θα πρέπει να γίνουν όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να υπερβούμε τη γραφειοκρατία η οποία εξαντλεί τη δημόσια και ιδιωτική δυναμική και παράγει προσκόμματα που αποβαίνουν εις βάρος των δυνατοτήτων της περιφερειακής ανάπτυξης. Η καθιέρωση του νέου θεσμού της αιρετής Περιφέρειας θα πρέπει να στηριχτεί και να θωρακιστεί για να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά με όφελος για τον πολίτη και την κοινωνία. Είναι καιρός να αποκαθηλωθούν οι αγκυλώσεις και να προχωρήσουμε με σύγχρονες και ευέλικτες διαδικασίες σε μια νέα εποχή για αποτελεσματική Αυτοδιοίκηση, ικανή να παράγει έργο και να προσφέρει καλές υπηρεσίες στους πολίτες.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: