Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2012

Οι βουλευτές θα παραιτηθούν από το μισθό τους;

Αναγνώστρια από Tro-ma-ktiko
Ως Ελληνίδα θεωρώ πολύ καλή κίνηση την απόφαση του κ. Παπούλια περί παραίτησης του μισθού του.
Ο πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι βουλευτές τι περιμένουν; Υποτίθεται οτι βρίσκονται στις θεσεις τους για να υπηρετούν τον ελληνικό λαό και την πατρίδα... 'Η μήπως όχι;
Φοβούνται τη δολοφονία !!!
Δέστε τι έπαθε ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας
…Ελπίζω ότι όσοι εξ´ υμών συμμετάσχουν εις την Κυβέρνησιν θέλουν γνωρίσει μεθ´ εμού ότι εις τας παρούσας περιπτώσεις, όσοι ευρίσκονται εις δημόσια υπουργήματα δεν είναι δυνατόν να λαμβάνουν μισθούς αναλόγως με τον βαθμό του υψηλού υπουργήματός των και με τας εκδουλεύσεις των, αλλ´ ότι οι μισθοί ούτοι πρέπει να αναλογούν ακριβώς με τα χρηματικά μέσα, τα οποία έχει η Κυβέρνησις εις την εξουσίαν της…»
«…εφ´ όσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου αρκούν διά να ζήσω, αρνούμαι να εγγίσω μέχρι και του οβολού τα δημόσια χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ερειπίων και ανθρώπων βυθισμένων εις εσχάτην πενίαν».
Ιωάννης Καποδίστριας,
Φυσικά.... δολοφονήθηκε

Δεν υπάρχουν σχόλια: