Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012

Την ώρα που δεκάδες ιδρύματα πρόνοιας κινδυνεύουν με λουκέτο η Ελλάδα δεν έχει απορροφήσει κονδύλια 265 εκατ ευρώ!!


Το μέγεθος της ελληνικής γραφειοκρατικής «τρέλας» καταδεικνύουν τα στοιχεία που παρουσίασε ο Επίτροπος για θέματα απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και κοινωνικής ένταξης Λ. Αντόρ και σύμφωνα με τα οποία μόλις στο 3,9% ή 10, 75 εκ. ευρώ από τα 276 εκ. ευρώ της προτεραιότητας «Υγεία» του επιχειρησιακού προγράμματος (ΕΠ) «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» για την περίοδο 2007-2013, έχει αξιοποιήσει η Ελλάδα.

Τα στοιχεία δόθηκαν στη δημοσιότητα μετά από ερώτηση των ευρωβουλευτών της Ν.Δ. Παπανικολάου και Πουπάκη, σχετικά με τον κίνδυνο της αναστολής λειτουργίας πολλών ιδρυμάτων πρόνοιας στην Ελλάδα εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.Συγκεκριμένα, οι δύο Έλληνες ευρωβουλευτές τόνισαν ότι περίπου 40 ιδρύματα πρόνοιας στην χώρα βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική θέση και απειλούνται να κλείσουν λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης.

Οι εν λόγω φορείς, που λειτουργούν ως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, χρηματοδοτούνται κατά 30%-40% από τον κρατικό προϋπολογισμό, 5% από δωρεές και συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Στην ερώτηση τους προς την Επιτροπή οι ευρωβουλευτές της Ν.Δ. ζήτησαν να πληροφορηθούν, εάν στον επανακαθορισμό των εθνικών προτεραιοτήτων θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν μέσα από τα επιχειρησιακά προγράμματα της χώρας ευρωπαϊκοί πόροι σε μεγαλύτερο ποσοστό (άνω του 5% που προβλέπεται σήμερα) γι’ αυτόν τον σκοπό, προκειμένου, αφενός να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία τους και αφετέρου να ελαφρυνθούν τα ασφαλιστικά ταμεία.

Αναδημοσίευση από 24G

Δεν υπάρχουν σχόλια: