Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ E.N.D.: USD $50 δισεκατομμύρια δολάρια κυρίαρχο δάνειο στη Δημοκρατία της Κύπρου για 100 χρόνια (400 δις. Ευρώ προσφέρονται για την Ελλάδα από τις 9 Σεπτεμβρίου 2012 με παρόμοιο με την Κύπρο διακανονισμό)

Mεταφέρουμε μεταφρασμένη την είδηση που μεταδόθηκε χθες στο Yahoo news και αποκρύφθηκε επιμελώς ως συνήθως από όλα τα κυρίαρχα ντόπια ΜΜΕ του κατεστημένου.
Οι ντόπιοι πολιτικοί προσκυνημένοι προδότες και οι στας Εβραιώπας και Ασίας προϊστάμενοι τους αναμένετε να αγνοήσουν εντελώς και να μη δεχτούν πάλι αυτές τις προσφορές, διότι όπως δήλωσαν στο παρελθόν στους ανθρώπους της Ελληνικής Ομογένειας και των Ιώνων κατόχων των μετοχών της Τραπέζης Ανατολής και της «END»:
«δεν θέλουμε να αλλάξουμε τα κινεζοεβραϊκά αφεντικά μας!!!» ..καταδικάζοντας συνειδητά έτσι την Ελλάδα σε συνεχή κλιμακούμενη ύφεση και αργό θάνατο – γενοκτονία.
 ΑΡΧΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:
ΤΟΡΟΝΤΟ, 5, Σεπτεμβρίου 2012 / CNW /

 – Το Καναδικό Γραφείο του «END» (End National Debt = Το τέλος του Εθνικού Χρέους) ένα Φιλανθρωπικό Μ.Κ.Ο., εξ ονόματος του κ. Αρτεμίου Σώρρα, ιδρυτικό μέλος της «END» και ευεργέτη του δανείου, ανακοινώνει ότι τα Νέα Κεντρικά Γραφεία Νέας Υόρκης του «END» μέσω του πρόεδρου του Δρ. Εμμανουήλ Λαμπράκη έχουν προσφέρει επίσημα ένα κυρίαρχο δάνειο στη Δημοκρατία της Κύπρου στο ποσό των 40 δισεκατομμυρίων Ευρώ (USD $ 50 δισεκατομμύρια δολάρια) χωρίς τόκο, με αποπληρωμή έως 100 χρόνια, και με επί μέρους προνόμια αποπληρωμής, εν όλω ή εν μέρει, κάθε 5ετή επέτειο του δανείου προς:
 Α) αναχρηματοδότηση και πληρωμή του υπάρχοντος δημοσίου χρέους της Δημοκρατίας της Κύπρου στο ποσό των περίπου € 28 δις.
Β) Με το υπόλοιπο του δανείου που απορροφάται για τη χρηματοδότηση και αναχρηματοδότηση του επιχειρηματικού τομέα της Κύπρου, βοηθούν τους καταναλωτές που επλήγησαν σκληρά, και να παρέχουν χρηματοδότηση του εμπορίου και χρηματοδότησης της ανάπτυξης για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης και της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης, και νέας οικονομίας, βοηθώντας έτσι τις προσπάθειες του προέδρου της Κύπρου κ. Δημήτριου Χριστόφια για να αποφευχθεί οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια από το ΔΝΤ, ή ΕΕ και η ΕΚΤ (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,), η οποία θα καταστρέψει την Κύπρο, όπως έχει καταστρέψει και την Ελλάδα.
Η «END», μέσω του προέδρου της, Δρ. Εμμανουήλ Λαμπράκη και για λογαριασμό του κ. Αρτεμίου Σώρρα ευεργέτη του δανείου, ανακοινώνει περαιτέρω ότι, το ποσό μέχρι 400 δισ. ευρώ (USD500 δισ. δολάρια), θα προσφερθεί επίσημα στην Ελλάδα, από τις 9 Σεπτεμβρίου του 2012, με επιτόκιο 0,5% ετησίως, για μέχρι 100 έτη αποπληρωμή, με τα προνόμια προκαταβολής εν όλω ή εν μέρει, κάθε 5ο έτος, έτσι ώστε:
Α) Η Ελλάδα να καταβάλλει στο ακέραιο όλο το νομίμως οφειλόμενο χρέος της, με τη νομιμότητα των εν λόγω χρεών να καθορίζεται από μια απαρτιζόμενη Διεθνή Ελεγκτική Επιτροπή (όχι σε αντίθεση με ό, τι έκανε ο Πρόεδρος Correa του Εκουαδόρ), για να προσδιορίσει ποιό μέρος από το εν λόγω χρέος είναι απεχθές χρέος.
Β) Για τη χρηματοδότηση και αναχρηματοδότηση των ιδιωτικών εταιρειών και των καταναλωτών, του χρέους στέγασης, και για τη χρηματοδότηση των σχεδίων ανάπτυξης του βιομηχανικού τομέα, χρηματοδότηση του εμπορίου, και του αγροτικού τομέα, βοηθώντας έτσι την Ελλάδα να ανακάμψει σε μεγαλύτερα και καλύτερα πράγματα σε σχέση με περισσότερα από πέντε χρόνια σοβαρής ύφεσης.
 Η «END» θα επιβλέπει και θα διαχειρίζεται τέτοιους προσδιορισμούς του χρέους, καθώς και την περαιτέρω χρηματοδότηση της καταναλωτικής και εμπορικής ανάπτυξης σε όλη την Ελλάδα.
ΠΗΓΗ: END NATIONAL DEBT
Toronto : 4ellinismos@gmail.com Anthony Diamond Governor Canada Bureau Πρωτότυπο άρθρο στα Αγγλικά: USD$50 billion dollar sovereign loan to the Republic of Cyprus for 100 years TORONTO, Sept. 5, 2012 /CNW/ – The Canadian Bureau of END (End National Debt) a Philanthropic NGO, on behalf of Mr Artemios Sorras, a founding member of END and benefactor of the loan, announces that the New York Head Quarters of END via its Chairman Dr. Emmanuel Lambrakis have officially offered a sovereign loan to the Republic of Cyprus in the sum of up to Euro 40 billion (USD$50 billion dollars) without interest, with a tenor of up to 100 years, and with partial repayment privileges in full or in part every 5th year anniversary of the loan to: A) Refinance and pay the existing sovereign debt of the Republic of Cyprus in the sum of about Euro 28 billion. B) With the balance of the loan being sequestered to fund and refinance the Cypriot business sector, assist hard hit consumers, and provide trade finance and development financing to encourage growth and creation of new jobs, and new economy, thus assisting the efforts of His Excellency ThePresident of Cyprus Mr. Dimitrios Christofias to avoid any financial assistance from the IMF, the EU and ECB (European Central Bank,) which will wrack and destroy Cyprus as they have destroyed Greece. END via its chairman Dr Emmanuel Lambrakis and on behalf of Mr. Artemios Sorras benefector of the loan, further announces that, the sum of up to Euro 400 billion (USD500 billion dollars) shall be offered officially to Greece, by September 9th, 2012, with interest at 0,5% per annum, for up to 100 year tenor, with prepayment privileges in full or in part every 5th year, and in order that : A) Greece pay in full all of its lawfully owed debt, with the lawfulness of such debt being determined by constituting an International Audit Committee (not unlike what President Correa of Ecuador did), to determine which part, if any of the said debt is odious debt. B) To fund and refinance private company and consumer, and housing debt, and fund the growth plans of the industrial sector, trade finance, and farm land sector, thus assisting Greece to rebound to bigger and better things from more than five years of severe recession. END will oversee and manage such debt determination, and the further funding of the consumer and commercial development program throughout Greece.
SOURCE: END NATIONAL DEBT Contacts Toronto :
4ellinismos@gmail.com Anthony Diamond Governor Canada Bureau
 http://news.yahoo.com/usd-50-billion-dollar-sovereign-141100536.
html http://on-news.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: