Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο 13 Ιουνίου 2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΑΑ

Πρόσκληση σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 15η Ιουνίου 2015 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 7:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
 Θέμα 1ο: Κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ» {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΠΠΠ κ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 2ο: Πρόσληψη προσωπικού 2 ατόμων ΠΕ ή ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών μέχρι 3 μήνες {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ}
Θέμα 3ο: Παράταση συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για εργαζόμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στις υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 49 του Ν. 4325/15 {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ κ.κ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ & ΖΗΣΗΣ}
Θέμα 4ο: Συγκρότηση και λειτουργία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης της Παραβατικότητας. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ}
Θέμα 5ο: Ορισμός εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της ΕΛΙΚΩΝΑΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ }

Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης για την άρση της υποχρηματοδότησης της Στερεάς Ελλάδας από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία. {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ}
Θέμα 7ο: Λήψη απόφασης αποδοχής ένταξης του έργου με τίτλο : « Διαμόρφωση Ηρώου και Περιβάλλοντος χώρου Δ.Ε. Αντίκυρας» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007-2013 {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 8ο: Καθορισμός τρόπου δημοπράτησης του έργου «Διαμόρφωση Ηρώου και Περιβάλλοντος χώρου Δ.Ε. Αντίκυρας» {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 9ο: Έγκριση του 1ου Α.Π. του έργου «Τοπικές παρεμβάσεις ανάπλασης στις Δ.Ε. Διστόμου - Στειρίου» {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 10ο: Έγκριση της 2/2015 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΣΤΟΜΟΥ» και καθορισμός τρόπου δημοπράτησης του έργου {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 11ο: Ανάθεση προμήθειας καυσίμων με απ' ευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 12ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 942,55€ του ΥΠΕΣ από πρόστιμα ΚΟΚ. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 13ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 12.207,50€ του ΥΠΕΣ από ΣΑΤΑ 2015 (Δ κατανομή) {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 14ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 96.722,28€ του ΥΠΕΣ από ΚΑΠ (ΣΤ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 15ο: Έγκριση διενέργειας καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ με απ΄ευθείας ανάθεση. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ κ.κ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ & ΖΗΣΗΣ}
Θέμα 16ο: Έγκριση διενέργειας καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. ΔΙΣΤΟΜΟΥ με απ΄ευθείας ανάθεση. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Κ. ΖΗΣΗΣ}
Θέμα 17ο: Έγκριση αναμορφώσεων του πρ/σμου οικ. έτους 2015. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 18ο: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ΚΥΕ με την επωνυμία Ε. ΜΑΝΙΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ }
Θέμα 19ο: Πορεία Εκκαθάρισης της επιχείρησης « ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ» – Αίτημα παροχής εκ μέρους του Δήμου, των απαιτούμενων πόρων για την ομαλή εξέλιξη της εκκαθάρισης. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ}
Θέμα 20ο: Εξέταση απόφασης τοπικού συμβουλίου Αντίκυρας για παραχώρηση αιθουσών κτιρίου ΟΑΕΔ στη τοπική κοινότητα Αντίκυρας {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ }
Θέμα 21ο: Ορισμός εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ}
Θέμα 22ο: Ενημερώσεις - ερωτήσεις δημοτικών συμβούλων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 Γιαννέλος Ευστάθιος

Δεν υπάρχουν σχόλια: