Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015

Παράταση του χρόνου υποβολής αιτήσεων για ρύθµιση οφειλών προς τους Ο.Τ.Α.

Σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 12/2015 Εγκύκλιο παρατείνεται, για τις βεβαιωµένες µέχρι 26-5-2015 οφειλές προς Ο.Τ.Α. και τα νοµικά πρόσωπα αυτών, η προθεσµία υποβολής αίτησης υπαγωγής στην ρύθµιση του ν. 4321/2015 του άρ. 1, καθώς και η προθεσµία καταβολής προκαταβολής κατά το άρ. 15 του νόµου, µέχρι και την 26η Ιουνίου 2015.
Οι Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις, οι οποίες είναι και αποδέκτες του παρόντος, παρακαλούνται όπως το γνωστοποιήσουν άµεσα στους Ο.Τ.Α. της χωρικής τους αρµοδιότητας, προς οµοιόµορφη εφαρµογή.
Το παρόν έγγραφο µπορεί να αναζητηθεί και στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης (www.ypes.gr) στη διαδροµή
Το Υπουργείο
 – Έγγραφα..

Δεν υπάρχουν σχόλια: