Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012

ΠΡΩΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κ. Περγαντά, των Αντιπεριφερειαρχών, των Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Διαχειριστικής Αρχής, των εμπλεκομένων φορέων, των συναρμόδιων Υπουργείων και των Δικαιούχων ξεπεράστηκε ο στόχος που είχε τεθεί για το ΕΣΠΑ, φθάνοντας στο τέλος του 2011 στην κορυφή των Περιφερειών με τη μεγαλύτερη υλοποίηση έργων και απορρόφηση κονδυλίων.

Στο συνολικό πρόγραμμα (ΕΣΠΑ) της Στέρεας Ελλάδας προϋπολογισμού 525 εκατ. ευρώ έχουν υπογραφεί συμβάσεις ύψους 513,2 (99,7%) εκατ. ευρώ και η απορρόφηση ανέρχεται στα 330,28 εκατ. ευρώ (62,91%)

Ειδικότερα για το εκχωρημένο στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας πρόγραμμα (ΕΣΠΑ) προϋπολογισμού 252,6 εκατ. ευρώ έχουν υπογραφεί συμβάσεις ύψους 253,6 (100,02%) εκατ. ευρώ και η απορρόφηση ανέρχεται στα 156,7 εκατ. ευρώ (62,05%) ενώ ο μέσος όρος της Xώρας κυμάνθηκε σε ποσοστό 33,5%.
Η επιτυχία αυτή ήταν το αποτέλεσμα σκληρής και επίπονης εργασίας, συνεχών συναντήσεων, διαρκούς παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων, άμεσης επίλυσης προβλημάτων, καθώς και της άψογης συνεργασίας με όλους τους εμπλεκομένους.

Η επίτευξη των στόχων του 2011, μας δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερες προσδοκίες για τη νέα χρονιά, που εν μέσω της οικονομικής συγκυρίας απαιτεί σκληρή δουλειά και γρήγορα αποτελέσματα. Η συνέχιση της επιτυχημένης πορείας μας και το επόμενο έτος συνεπάγεται νέες θέσεις εργασίας, βελτίωση της ποιότητας ζωής και προοπτική για ένα καλύτερο μέλλον για την Περιφέρειά μας και τους πολίτες της.

Δεν υπάρχουν σχόλια: