Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015

Διαμόρφωση του Ηρώου Αντίκυρας από το LEADER

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 Την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015, υπογράφηκε μεταξύ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ελικώνας - Παρνασσός Αναπτυξιακή ΟΤΑ Α.Ε.», η οποία αποτελεί Ομάδα Τοπικής Δράσης τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER και του Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση Ηρώου και περιβάλλοντος χώρου του Δ.Δ. Αντίκυρας του Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας» που εντάσσεται στο Μέτρο 41 του τοπικού προγράμματος LEADER.
Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 279.582,71 € εκ των οποίων το καθαρό ποσό της δημόσιας δαπάνης είναι 227.303,02 € και 52.279,69 € για ΦΠΑ (συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη).
 ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: