Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα 19 Μαΐου 2014

Πως κατανέμονται οι έδρες μεταξύ των συνδυασμών.

Τις εκλογές θα κερδίσει ο συνδυασμός που θα συγκεντρώσει το 50% + 1 των ψήφων,  θα πάρει  τα 3/5 των εδρών του δημοτικού συμβουλίου, και ο επικεφαλής του θα εκλεγεί δήμαρχος.
 Οι υπόλοιπες έδρες (2/5) κατανέμονται στους άλλους συνδυασμούς.
Για τον υπολογισμό του εκλογικού μέτρου ισχύει το +1 και στο δημοτικό συμβούλιο μετέχουν όλοι οι συνδυασμοί που καταλαμβάνουν τουλάχιστον μία έδρα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4.
Από τα 21 μέλη του δημοτικού συμβουλίου η συμπολίτευση θα εκλέξει 13 και η αντιπολίτευση σύνολο 8.
 Σύμφωνα με τα ποσοστά και τις ψήφους που κατέλαβαν οι συνδυασμοί οι έδρες κατανέμονται ως εξής:

 ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ (33,83%) έδρες  4
 ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (29,89%)    έδρες  3
 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΘΩΜΑ (29,32%)      έδρες  3 και
 ΖΑΚΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (6,96%)   έδρα   1.
Ο συνδυασμός που θα επικρατήσει την προσεχή Κυριακή, θα λάβει και την πλειοψηφία των εδρών του δημοτικού συμβουλίου.
Η αναλογική κατανομή των εδρών, μεταξύ των επιλαχόντων συνδυασμών, στην περίπτωση μας  γίνεται ως εξής:
Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν σε όλα τα εκλογικά τμήματα του Δήμου, όλοι μαζί οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές, εκτός από τον επιτυχόντα (πρώτο), διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που αντιστοιχεί στα δύο πέμπτα (2/5), και το πηλίκο τους αυξημένο κατά μία μονάδα, παραλειπόμενου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο.
Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και καθένας τους καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. Εάν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι επιλαχόντες συνδυασμοί, σύμφωνα με την προηγούμενη διαδικασία, είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, όσες απομένουν διανέμονται ανά μία μεταξύ των επιλαχόντων συνδυασμών, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπά τους.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
1/ Αν ο συνδυασμός της Α.Ε.Π. συγκεντρώνει το 50% + 1 των ψήφων θα προσθέσει άλλες 9 έδρες ενώ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ θα αυξήσει τις έδρες σε 4 ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα.
2/ Αν Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ συγκεντρώνει το 50% + 1 των ψήφων θα προσθέσει άλλες 10 έδρες ενώ ο συνδυασμός της Α.Ε.Π. θα διατηρήσει τις 4 έδρες που κατέλαβε την πρώτη Κυριακή. Οι έδρες των άλλων συνδυασμών θα παραμείνουν 3 και 1 αντίστοιχα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: