Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη 29 Μαΐου 2014

Μέχρι τις 31/5/2014 οι αιτήσεις πρόσληψης φοιτητών στην Αλουμίνιο Α.Ε.

Η Εταιρεία συμβάλλοντας στην ουσιαστική σύζευξη της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε περιορισμένο αριθμό σπουδαστών των ΤΕΙ και ΑΕΙ – συγκεκριμένων ειδικοτήτων, με προτίμηση σε παιδιά της γύρω περιοχής – τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.
 Στόχος της Πρακτικής αυτής άσκησης είναι η συμβολή στην καλύτερη αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτούν οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και στην απόκτηση εμπειριών που θα συμβάλλουν θετικά στην ολοκλήρωση των σπουδών τους και στην ένταξή τους στο παραγωγικό σύστημα της χώρας.
 Επίσης δίνει τη δυνατότητα Πρακτικής εξάμηνης άσκησης σε σπουδαστές των ΤΕΙ συγκεκριμένων ειδικοτήτων που κατοικούν στη γύρω περιοχή, για την απόκτηση του πτυχίου τους.
 Απαιτούμενα προσόντα Φοίτηση σε κάποια από τις παρακάτω σχολές:

Πολυτεχνεία: Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων / Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Πληροφορικής, Πολιτικών/Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Μεταλλουργών/Μεταλλειολόγων / Ορυκτών Πόρων,Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικών Περιβάλλοντος
 Πανεπιστήμια: Χημικών, Οικονομικών, Θετικών και Θεωρητικών Επιστημών, Ναυτιλιακών Σπουδών, Πληροφορικής, Ιατρικής /Φαρμακευτικής /Βιολογίας.
 Ανώτερα Τεχνολογικά Ιδρύματα: Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρονικών, Αντιρύπανσης, Τροφίμων, Πληροφορικής, Περιβάλλοντος, Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 Τουλάχιστον 3ο έτος ή Ε εξάμηνο σπουδών Ηλικία μεχρι 25 χρονών
Δεν θα επιλεγούν σπουδαστές που έχουν ξανακάνει πρακτική εξάσκηση στην Εταιρεία ή έχουν πάρει πτυχίο. Υποβολή δικαιολογητικών
 Οι αιτήσεις μαζί με τα πιστοποιητικά σπουδών πρέπει να φθάνουν στην Κοινωνική διαχείριση μεχρι στις 31/5/2014.
 Αν ενδιαφέρεσθε να κάνετε τη δίμηνη πρακτική του καλοκαιριού συμπληρώστε την αίτησή σας πατώντας εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: