Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013

18 θέσεις πεντάμηνης πλήρους απασχόλησης στον Δήμο Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ξεκινά σήμερα 13 Νοεμβρίου 2013 η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για το πρόγραμμα 27.948 θέσεων πεντάμηνης πλήρους απασχόλησης, σε δημόσιους φορείς της χώρας
Πρόκειται για την δεύτερη από τις τέσσερις Δημόσιες Προσκλήσεις που αφορούν προσλήψεις προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε δημόσιους φορείς.
Στον  Δήμο Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας  κατανεμήθηκαν 18  θέσεις, οι οποίες είναι οι εξής ανά ειδικότητα :
1
ΤΕ
ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
1
ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1
ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
2
ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
1
ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
1
ΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
1
ΤΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
3
ΠΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
2
ΤΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
2
ΤΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
3
ΔΕ
ΒΟΗΘΟΙ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ
Οι αιτούντες εκτός των άλλων θα αξιολογηθούν με βάση κοινωνικά κριτήρια, όπως η διάρκεια της ανεργίας και η οικονομική κατάσταση του ανέργου.

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ηλικίας 18 ετών και πάνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία ξεκινά σήμερα 13 Νοεμβρίου 2013 και  λήγει στις 12 το μεσημέρι της 20ης Νοεμβρίου 2013 και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.
Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των ΚΕΠ, στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Δεν υποχρεούται να επανυποβάλουν δικαιολογητικά όσοι συμμετείχαν  στην προηγούμενη Δημόσια πρόσκληση για 10.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης, ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, εφόσον δεν έχει υπάρξει μεταβολή.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων σε αυτό, στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, www.oaed.gr, όπου εκδόθηκε η με αριθμ. Δημόσια Πρόσκληση Νο5/2013.

                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                       ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ


       ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: