Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη 2 Απριλίου 2014

Υποψήφιοι, σταυροί και ψηφοδέλτια στις δημοτικές εκλογές. (Παραδείγματα).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ (apof10930_13032014)  Πατήστε (ΕΔΩ)  η μορφή που θα έχουν τα ψηφοδέλτια τα οποία τυπώνονται με ευθύνη των παρατάξεων και πάνω στα οποία θα αναφέρεται και ο αριθμός των σταυρών που θα βάζουμε έχει ως εξής:
 Σε Δήμους που αποτελούνται από πολλές εκλογικές περιφέρειες (Ο Δήμος μας έχει τρεις, το Δίστομο, την Αράχωβα και την Αντίκυρα.) κάθε συνδυασμός εκτυπώνει ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο για κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα, το οποίο περιλαμβάνει κατά σειρά τα εξής στοιχεία :
 Το τυχόν έμβλημα και το όνομα του συνδυασμού όπως έχουν δηλωθεί και αναγράφονται στην απόφαση ανακήρυξης.
Το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο του υποψηφίου δημάρχου με τη σχετική ένδειξη. Στη συνέχεια η φράση «Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι» ακολουθούμενη από την ονομασία της εκλογικής περιφέρειας και στη συνέχεια και εντός παρένθεσης τη φράση «Μέχρι τρεις (3) σταυρούς» ή «Μέχρι έναν (1) σταυρό» αν η εκλογική περιφέρεια εκλέγει έως 3 συμβούλους.
Τα επώνυμα, τα ονόματα και τα πατρώνυμα των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, με αλφαβητική σειρά, της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας, όπου ανήκει η δημοτική ή τοπική κοινότητα. Στη συνέχεια η φράση «Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι λοιπών περιφερειών» ακολουθούμενη από την ένδειξη «μέχρι έναν (1) σταυρό»
Τα επώνυμα, τα ονόματα και τα πατρώνυμα, με αλφαβητική σειρά, των υπολοίπων υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, των λοιπών εκλογικών περιφερειών με παράθεση της εκλογικής περιφέρειας στην οποία είναι υποψήφιοι Την φράση «Υποψήφιοι δημοτικής κοινότητας», ακολουθούμενη από το όνομα της δημοτικής κοινότητας και στη συνέχεια εντός παρένθεσης, από τη φράση «Μέχρι δύο σταυρούς».
Σε περίπτωση τοπικής κοινότητας, τη φράση «Υποψήφιοι τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωποι τοπικής κοινότητας», ακολουθούμενη από το όνομα της τοπικής κοινότητας και στη συνέχεια εντός παρένθεσης, από τη φράση «Μέχρι έναν σταυρό».
Τα επώνυμα, τα ονόματα και τα πατρώνυμα, με αλφαβητική σειρά, των υποψηφίων συμβούλων της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπροσώπων της τοπικής κοινότητας.
Δείτε παρακάτω την μορφή που θα έχουν τα ψηφοδέλτια για κάθε ενότητα ξεχωριστά του Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ψηφοδελτίου Αντίκυρας 


Έμβλημα Συνδυασμού

Όνομα συνδυασμού

Επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο υποψήφιου δημάρχου
Υποψήφιος Δήμαρχος

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Αντίκυρας
(Μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης) 

……. (Επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, κατ’ αλφαβητική σειρά, δυνατότητα ως 6 υποψήφιοι)

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Λοιπών Εκλογικών Περιφερειών
 (Μέχρι έναν (1) σταυρό προτίμησης)
……. (Επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, κατ’ αλφαβητική σειρά, και σε παρένθεση η αντίστοιχη, εκλογική περιφέρεια, Αράχωβας η Διστόμου, δυνατότητα ως 26 υποψήφιοι)


Υποψήφιοι Τοπικής Κοινότητας Αντίκυρας
(Μέχρι έναν (1) σταυρό)
……. Επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο υποψήφιων συμβούλων τοπικής κοινότητας, κατ’ αλφαβητική σειρά, δυνατότητα ως 4 υποψήφιοι.
                                 
                                ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ψηφοδελτίου Αράχωβας 

Έμβλημα Συνδυασμού

Όνομα συνδυασμού

Επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο υποψήφιου δημάρχου
Υποψήφιος Δήμαρχος

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Αράχωβας
(Μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης

……. (Επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, κατ’ αλφαβητική σειρά, δυνατότητα ως 11 υποψήφιοι)

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Λοιπών Εκλογικών Περιφερειών
 (Μέχρι έναν (1) σταυρό προτίμησης)
……. (Επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, κατ’ αλφαβητική σειρά, και σε παρένθεση η, αντίστοιχη, εκλογική περιφέρεια, Διστόμου η Αντίκυρας δυνατότητα ως 21 υποψήφιοι)

Υποψήφιοι Δημοτικής Κοινότητας Αράχωβας
(Μέχρι δύο (2) σταυρούς προτίμησης) 

……. Επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο υποψήφιων συμβούλων δημοτικής κοινότητας, κατ’ αλφαβητική σειρά δυνατότητα ως 6 υποψήφιοι
                             ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ψηφοδελτίου Διστόμου

Έμβλημα Συνδυασμού

Όνομα συνδυασμού

Επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο υποψήφιου δημάρχου
Υποψήφιος Δήμαρχος

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Διστόμου
(Μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης

……. (Επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, κατ’ αλφαβητική σειρά δυνατότητα ως 15 υποψήφιοι)

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Λοιπών Εκλογικών Περιφερειών
 (Μέχρι έναν (1) σταυρό προτίμησης)
……. (Επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, κατ’ αλφαβητική σειρά, και σε παρένθεση η, αντίστοιχη, εκλογική περιφέρεια, Αράχωβας η Αντίκυρας δυνατότητα ως 17 υποψήφιοι) 

Υποψήφιοι Δημοτικής Κοινότητας Διστόμου
(Μέχρι δύο (2) σταυρούς προτίμησης) 

……. Επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο υποψήφιων συμβούλων δημοτικής κοινότητας, κατ’ αλφαβητική σειρά δυνατότητα ως 6 υποψήφιοι.
                                 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ψηφοδελτίου Στειρίου

Έμβλημα Συνδυασμού

Όνομα συνδυασμού

Επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο υποψήφιου δημάρχου
Υποψήφιος Δήμαρχος

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Διστόμου
(Μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης

……. (Επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, κατ’ αλφαβητική σειρά δυνατότητα ως 15 υποψήφιοι)

Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Λοιπών Εκλογικών Περιφερειών
 (Μέχρι έναν (1) σταυρό προτίμησης)
……. (Επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων, κατ’ αλφαβητική σειρά, και σε παρένθεση η, αντίστοιχη, εκλογική περιφέρεια, Αράχωβας η Αντίκυρας δυνατότητα ως 17 υποψήφιοι) 

Υποψήφιοι Τοπικής Κοινότητας Στειρίου
(Μέχρι έναν (1) σταυρό)
……. Επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο υποψήφιων συμβούλων τοπικής κοινότητας Στειρίου, κατ’ αλφαβητική σειρά, δυνατότητα ως 4 υποψήφιοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: