Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012

Παράταση ενός μηνός για τις φορολογικές δηλώσεις

Παράταση μέχρι τις 16 Ιουλίου από τις 15 Ιουνίου που έληγε η προθεσμία, έδωσε το υπουργείο Οικονομικών για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων όλων των φυσικών προσώπων, εφόσον υποβάλλουν τη δήλωσή τους ηλεκτρονικά...
Για τις χειρόγραφες δηλώσεις η προθεσμία λήγει στις 2 Ιουλίου 2012.
 Η προθεσμία παρατείνεται ως εξής:
α. Για τους υπόχρεους που η υποβολή τους γίνεται χειρόγραφα μέσω ΔΟΥ και ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, έως και τις 2 Ιουλίου 2012.
 β. Για τους υπόχρεους που η υποβολή τους γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, έως και τις 16 Ιουλίου 2012.
 Η προθεσμία έληγε κανονικά στις 15 Ιουνίου. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, η παράταση δόθηκε προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπόχρεοι, αλλά ταυτόχρονα να επιτευχθεί ο στόχος της όσο το δυνατό μεγαλύτερης υποβολής δηλώσεων ηλεκτρονικά και να μειωθεί τελικά ο μέσος χρόνος εκκαθάρισής τους.

http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: