Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο 23 Ιουνίου 2012

Ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας.

Σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ 1828/2011 το οποίο αφορά ρύθμιση οφειλών προς ΟΤΑ Α’ βαθμού, οι οφειλέτες μπορούν να προβούν σε ρύθμιση οφειλών προς το Δήμο Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας έως και 60 δόσεις μεμονωμένες μέχρι και καθόλου προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
 Ειδικότερα :
1. Στη ρύθμιση υπάγονται υποχρεωτικά όλες οι οφειλές ή δόσεις οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), έως τις 29−2−2012, εφόσον το σύνολο των βασικών οφειλών δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, και τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.
 2. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στον οικείο Δήμο, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας. 3. Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών.
 Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στο τμήμα εσόδων του Δήμου, στην Δημοτική Ενότητα Αράχωβας (αρμόδια υπάλληλος : κα Πλήτσου Ευθυμία, Τηλέφωνο : 2267350207).
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: