Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο 16 Ιουλίου 2016

"Απάντηση" στα δημοσιεύματα από την Π.Ε. Βοιωτίας


          


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Λιβαδειά 15/07/2016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                           
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ


Ταχ. Δ/νση      
:
Διοικητήριο


:
Φίλωνος 35-39

Ταχ. Κώδικας
:
321 00 ΛΙΒΑΔΕΙΑ
ΠΡΟΣ: ΜΜΕ
Αρ. Τηλεφ.
:
2261 3 50300-302

Αρ. FAX
:
2261 3 50390

E-mail
:
f.papathoma@pste.gov.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΕξαιρετικής Ποιότητας τα ύδατα κολύμβησης της Π.Ε. Βοιωτίας

«Σε εφαρμογή της οδηγίας 2006/7/ΕΚ και της Η.Π 8600/416/Ε103/2009 ΚΥΑ , το Τμήμα Υγειονομικού ελέγχου & Περ/κης Υγιεινής της ΠΕ Βοιωτίας διενήργησε και  διενεργεί δειγματοληπτικούς τακτικούς μηνιαίους ελέγχους των υδάτων κολύμβησης και πόσιμου νερού του Ν. Βοιωτίας. Επιβεβαιώνεται και για το έτος 2016 έως σήμερα, ο χαρακτηρισμός
«ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ».
Όπως άλλωστε έχει δοθεί και για το έτος 2015 από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων και έχει δημοσιευθεί από τo European Enviromental Agency.

Στα πλαίσια δε της ελεγκτικής παρακολούθησης της ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που διενεργεί η Π. Ε. Βοιωτίας , σε εφαρμογή της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δεν έχουν διαπιστωθεί υπερβάσεις ή αποκλίσεις των παραμετρικών τιμών των μικροβιολογικών και χημικών παραμέτρων που ορίζει κείμενη νομοθεσία στις περιοχές Αντίκυρας, Διστόμου, Άσπρων Σπιτιών και όλα τα δείγματα έχουν χαρακτηριστεί «Κατάλληλα».


Επίσης όλα τα αποτελέσματα των ελέγχων της Π. Ε. Βοιωτίας, θα αναρτώνται στο εξής στο site της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», τόνισε η Αντιπεριφερειάρχης Π. Ε. Βοιωτίας, Φανή Παπαθωμά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: