Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα 11 Μαΐου 2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Δ.Α.Α.

Πρόσκληση  σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 15η Μαΐου 2015 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 11:30 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 Θέμα 1ο: Αναπτυξιακός προγραμματισμός στο πλαίσιο του Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2019 & του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020. {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΙΩ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ}
Θέμα 2ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης πρ/σμου Α΄τριμήνου 2015. {Εισηγητής: ΑΝΤ. κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}

Θέμα 3ο: Αναμορφώσεις του πρ/σμου οικ. έτους 2015 με το ποσό των 140.433,64€ για οφειλές παρελθόντων ετών. {Εισηγητής: ΑΝΤ. κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
 Θέμα 4ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2015 με το ποσό των 10.000,00€ για οπτικοακουστική κάλυψη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. {Εισηγητής: ΑΝΤ. κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 5ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2015 με το ποσό των 5.100,00 για ανάγκες μισθοδοσίας προσωπικού ΙΔΟΧ. {Εισηγητής: ΑΝΤ. κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 6ο: Αποδοχή χρηματοδότησης του ΥΠΕΣ και σχετική αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2015 με το ποσό των 1.690,00€ για αποζημίωση των υπαλλήλων που εργάστηκαν για τις βουλευτικές εκλογές. {Εισηγητής: ΑΝΤ. κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
 Θέμα 7ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2015 με το ποσό των 290,71€ για επέκταση δημοτικού φωτισμού. {Εισηγητής: ΑΝΤ. κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 8ο: Αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2015 με το ποσό των 30.700,00€ για δημιουργία νέων Κ.Α. εσόδων και εξόδων αντίστοιχα. {Εισηγητής: ΑΝΤ. κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
 Θέμα 9ο: Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου οικ. έτους 2015. {Εισηγητής: ΑΝΤ. κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 10ο: Αποδοχή χρηματοδότησης του ΥΠΕΣ ποσού 96.722,28 ευρώ από ΚΑΠ. {Εισηγητής: ΑΝΤ. κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 11ο: Αποδοχή χρηματοδότησης του ΥΠΕΣ ποσού 37.400,00€ για πυροπροστασία και κατανομή σε ανάλογες δράσεις. {Εισηγητής: ΑΝΤ. κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 12ο: Αποδοχή χρηματοδότησης του ΥΠΕΣ ποσού 25.192,31€ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων και κατανομή στις σχολικές επιτροπές. {Εισηγητής: ΑΝΤ. κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 13ο: Χρήση κοινοχρήστων χώρων στη πλατεία ΛΑΚΚΑ Δ.Ε. ΑΡΑΧΩΒΑΣ- Απόφαση τοπικού συμβουλίου Δ.Ε. ΑΡΑΧΩΒΑΣ. {Εισηγητής: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ}
Θέμα 14ο: Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης ΚΥΕ ιδιοκτησίας ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ Ν.-ΛΑΚΟΥΤΣΗΣ ΑΘ. Ο.Ε. {Εισηγητής: ΑΝΤ. κα ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}
Θέμα 15ο: Καθορισμός αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ. {Εισηγητής: ΑΝΤ. κα ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 Γιαννέλος Ευστάθιος

Δεν υπάρχουν σχόλια: