Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015

Πρόσληψη ενός ατόμου για Δημοτικοίύς Παιδικούς Σταθμούς στο Δήμο ΔΑΑ


Ανακοίνωση του Ν.Π.Δ.Δ.
Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου ΔΑΑ για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Το Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας ύστερα από την υπ’ αριθ. 42/2014 απόφαση του Δ.Σ., ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του στον Α΄Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Διστόμου.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 3/2/2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια: