Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο 22 Ιουνίου 2013

Ποιοι δικαιούνται και με ποια κριτήρια επιδότηση διακοπών από το Υπουργείο Τουρισμού

Δωρεάν διακοπές για 72.000 δικαιούχους από τον ΕΟΤ
Πρόγραμμα επιδότησης διακοπών για 72.000 δικαιούχους ανακοίνωσε το Υπουργείο Τουρισμού, προκειμένου να δώσει την ευκαιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες να περάσουν λίγες ημέρες ξεκούρασης.
Όπως τόνισε η Υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη, το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» αφορά την περίοδο 2013-2014 και και στην υλοποίηση του συμμετέχει ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού.
Η έναρξη του προγράμματος γίνεται τον Ιούλιο και ξεδιπλώνεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη από τον Ιούλιο μέχρι το Δεκέμβριο και η δεύτερη από το Φεβρουάριο του 2014 έως τις 31 Μαΐου 2014. Η διάρκεια των διακοπών ορίζεται μέχρι τις πέντε (5) διανυκτερεύσεις, ενώ η συνολική δαπάνη αγγίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Η χορήγηση των δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού εξαήμερων διακοπών, θα πραγματοποιηθεί από τα ΚΕΠ.
 Ποιοι είναι δικαιούχοι
 Στο Πρόγραμμα 6ήμερων Διακοπών μπορούν να συμμετέχουν οι παρακάτω κατηγορίες δικαιούχων με τα προστατευόμενα μέλη τους με την προϋπόθεση ότι δεν είναι δικαιούχοι αντίστοιχων προγραμμάτων του τέως Οργανισμού Εργατικής Εστίας ή του Οργανισμού Αγροτικής Εστίας ή του Ταμείου Νομικών.
 Πιο συγκεκριμένα:

 Μόνιμοι υπάλληλοι και Συνταξιούχοι του Δημόσιου Τομέα και των Ν.Π.Δ.Δ. Μισθωτοί ή συνταξιούχοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ, εφόσον δεν τους παρακρατούνται εισφορές υπέρ της Εργατικής Εστίας Εν ενεργεία ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε., οι οποίοι αποδεδειγμένα δεν είναι δικαιούχοι του προγράμματος της τέως Εργατικής Εστίας Συνταξιούχοι του Ο.Α.Ε.Ε. με την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα δεν είναι δικαιούχοι του προγράμματος της τέως Εργατικής Εστίας Οι ασφαλισμένοι στο ΝΑΤ Οι συνταξιούχοι ΤΑΠΟΤΕ (εφόσον συνταξιοδοτήθηκαν από 01/01/1978 ως 31/12/2005 Άτομα τα οποία είναι ασφαλισμένοι της Πρόνοιας ή τα οποία λαμβάνουν επίδομα απορίας ή αναπηρίας από την Πρόνοια έστω και αν είναι ασφαλισμένοι σε άλλον ασφαλιστικό φορέα ως προστατευόμενα μέλη.
Άτομα τα οποία είναι αυτασφαλιζόμενοι του Ι.Κ.Α προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν από αυτό. Άτομα με αναπηρία 67% και άνω ανεξαρτήτως εισοδήματος, εφόσον ανήκουν σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες δικαιούχων. Πολύτεκνοι (τέσσερα τέκνα και άνω) Τα εισοδηματικά όρια υπαγωγής στο Πρόγραμμα διαμορφώνονται ως εξής: - 16.000 ευρώ για μεμονωμένα άτομα, - 28.000 ευρώ για οικογένειες (συν 1.500 ευρώ για κάθε παιδί) - 35.000 ευρώ για πολύτεκνους (συν 1.500 ευρώ για κάθε παιδί).
 Για τα άτομα της Τρίτης ηλικίας, δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Στην περίπτωση του οικογενειακού εισοδήματος τα έσοδα υπολογίζονται αθροιστικά από το σύνολο των μελών της οικογένειας ανεξάρτητα αν είναι δικαιούχοι ή μη του Προγράμματος. Δικαιολογητικά: Οι δικαιούχοι, για να έχουν δικαίωμα να παραλάβουν Δελτία Διακοπών, θα πρέπει να προσκομίσουν στα ΚΕΠ τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 Φωτοτυπία, του εκκαθαριστικού σημειώματος 2012 που αφορά εισοδήματα του 2011 ή φωτοαντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του έτους 2013 που αφορά εισοδήματα του 2012 για όσους έκαναν για πρώτη φορά φορολογική δήλωση το 2013. (Δεν υποχρεούνται στην προσκόμιση εκκαθαριστικού σημειώματος τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω, και οι πολύτεκνοι). Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας . Φωτοτυπία των βιβλιαρίων ασθενείας σε ισχύ από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία του ασφαλισμένου και των προστατευομένων μελών του. Απόδειξη κράτησης μέσω Τράπεζας σε ένα από τα καταλύματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα
Πρόσθετα δικαιολογητικά:
 Οι μισθωτοί ή οι συνταξιούχοι από έμμισθη εργασία χωρίς ασφάλεια Δημοσίου θα προσκομίζουν βεβαίωση του εργοδότη ή του Ασφαλιστικού Φορέα, ότι δεν είναι δικαιούχοι της τgnto.gov.gr ή visitgreece.grέως Εργατικής Εστίας Τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω θα προσκομίζουν Φωτοτυπία Απόφασης Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας. Οι άποροι και τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω που λαμβάνουν επίδομα Πρόνοιας ή αναπηρίας θα προσκομίζουν Φωτοτυπία του επιδόματος απορίας ή και του βιβλιαρίου ασφάλισης. Για τα προστατευόμενα τέκνα λόγω σπουδών θα συνυποβάλλεται αντίγραφο πιστοποιητικού σπουδών ή Φωτοτυπία φοιτητικής ή σπουδαστικής ταυτότητας. Η ηλικία των προστατευομένων μελών θα αποδεικνύεται από την αστυνομική τους ταυτότητα (για τους άνω των 14 ετών) ή από τη ληξιαρχική πράξη γέννησης.
 Για τα άνεργα τέκνα ως 24 ετών θα προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ. Οι πολύτεκνοι θα συνυποβάλλουν αντίγραφο της κάρτας πολυτέκνων. Οι κατηγορίες των δικαιούχων που δεν υποχρεούνται σε φορολογική δήλωση λόγω χαμηλών εισοδημάτων θα συνυποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί της μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης. Διαβάστε αναλυτικά την εγκύκλιο καθώς και όλες τις υποπεριπτώσεις από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού gnto.gov.gr ή visitgreece.gr και πληροφορηθείτε κάθε λεπτομέρεια από ειδικό τετραψήφιο αριθμό του ΕΟΤ 1572 ή το ΚΕΠ της περιοχής σας.
 www.newsbomb.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: