Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013

4η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Σας προσκαλούμε στην 4η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 8), με τα ακόλουθα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
 ΘΕΜΑ 1ο: Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.Ε του Π.Δ. 51/2006 όπως ισχύει.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης κ.Οικονόμου Ευγενία.
 ΘΕΜΑ 2ο: Καθορισμός ποσοστού που θα αποδίδεται στους Δήμους από το ημερήσιο δικαίωμα και καθορισμός ύψους ημερήσιου δικαιώματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 Ν.1023/80 όπως ισχύει.
 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης κ.Οικονόμου Ευγενία.
 ΘΕΜΑ 3ο: Παράταση προθεσμίας περαιώσεως της μελέτης με τίτλο : « Εκούσιος Αναδασμός Μαριολάτας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.Φωκίδας κ.Γκούλτας Δημήτριος.

 ΘΕΜΑ 4ο: Οριστική Παραλαβή της μελέτης : «Μελέτη Βελτίωσης οδού : Διασταύρωση Μαρμαρίου-Μαρμάρι».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας κ.Μάρκου Γεώργιος.
 ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση προμελέτης χάραξης δυσχερούς περιοχής περί την Χ.Θ. 11+890(ΟΔΟΥ) της μελέτης : «ΟΔΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙ-ΠΗΛΙ-ΒΛΑΧΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας κ.Μάρκου Γεώργιος.
 ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση και παραλαβή της μελέτης του έργου : “Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόμου Ροβολιάρι-όρια νομού Καρδίτσας προς Ρεντίνα» Ν.Φθιώτιδας αναδόχου σύμπραξης : Δ.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Δ,ΓΚΟΥΤΣΗ, Ζ.ΜΙΧΑΛΑΚΑΣ, Σ.ΧΑΪΝΗ, Ι.ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Σ.ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΟΣ, Σ.ΜΠΑΧΛΑΒΑ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Φθιώτιδας κ. Τσιβελέκη Ευθυμία.
 ΘΕΜΑ 7ο: Προέγκριση πιστώσεων και τροποποίηση προϋπολογισμού έργων της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ 066 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2013. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντωνόπουλος Αντώνης.
 ΘΕΜΑ 8ο: Προέγκριση πιστώσεων και τροποποίηση τίτλου έργου της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ 166 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2013. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντωνόπουλος Αντώνης.
 ΘΕΜΑ 9ο: Προέγκριση πιστώσεων έργων της συλλογικής απόφασης ΣΑΝΑ011/8 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2013. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντωνόπουλος Αντώνης.
 ΘΕΜΑ 10ο: Προέγκριση πιστώσεων έργων/μελετών των συλλογικών αποφάσεων ΣΑΕ409 της Π.Ε.Φωκίδας και ΣΑΜ 056 της ΠΕ Εύβοιας, καθώς και τροποποίηση προϋπολογισμών μελετών της ΣΑΜ 056, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2013. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντωνόπουλος Αντώνης.
 ΘΕΜΑ 11ο : Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, βάσει του άρθρου 22 του Ν.3614/2007, για την υλοποίηση 2 προγραμματισμένων προς ένταξη υποέργων στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Προστασία και Διατήρηση Βιοποικιλότητας Του Εθνικού Δρυμού Οίτης» του άξονα προτεραιότητας 5 του Ε.Π. «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Π.Σ.Ε. κ.Τερζής Αντώνιος.
 ΘΕΜΑ 12ο : Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Φθιωτικής Αναπτυξιακής Α.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος της Φθιωτικής Αναπτυξιακής Α.Ε. κ.Ντάνος Γρηγόριος.
 ΘΕΜΑ 13ο : Κολυμβητική Πισίνα στο ΤΕΙ Λαμίας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Σ.Ε./Π.Ε.Φθιώτιδας κ.Στάϊκος Θωμάς.
 ΘΕΜΑ 14Ο: Έγκριση 2ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού 2013. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. κ.Κύρκος Βασίλειος.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΙΣΧΙΝΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: