Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο 2 Μαΐου 2015

Ποιο το ακριβές χρέος της Ελλάδας και σε ποιους οφείλεται.


Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών
 Θέμα: Ποιο το ακριβές χρέος της Ελλάδας και σε ποιους οφείλεται.
Με βάση διάφορα δημοσιεύματα στον ελληνικό και ξένο Τύπο, αλλά και διάφορες εκθέσεις (έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους), δεν υπάρχει ακριβής, επίσημος προσδιορισμός του ελληνικού χρέους. Συγκεκριμένα, δεν υπάρχει προσδιορισμός του ακριβούς χρέους της Ελλάδας προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και προς κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ ξεχωριστά, καθώς και προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους ιδιώτες δανειστές.
Με βάση τα ανωτέρω,
 Αιτούμαι την κατάθεση των επίσημων εγγράφων στα οποία προσδιορίζονται:
-Το ακριβές χρέος της Ελλάδας προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
-Το ακριβές χρέος της Ελλάδας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και προς κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ ξεχωριστά.
- Το ακριβές χρέος της Ελλάδας προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους ιδιώτες δανειστές.
-Το ακριβές χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των προαναφερθέντων χρεών και τι ποσό πρέπει να καταβληθεί έως το τέλος του 2015.

 Ο αιτών βουλευτής
Γιάννης Σταθάς

Δεν υπάρχουν σχόλια: