Συνολικές προβολές σελίδας

Παρασκευή 6 Απριλίου 2012

Δημοτικό Συμβούλιο την 11η Απριλίου 2012


Πρόσκληση, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010, σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την Τετάρτη 11η Απριλίου 2012 και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα:

Θέμα 1ο : Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων. (Οικονομική Επιτροπή).

Θέμα 2ο : Προκήρυξη Διαγωνισμού για ανάθεση αποκομιδής απορριμμάτων (Οικονομική Επιτροπή)Θέμα 3ο : Διάθεση πίστωσης για αντιμετώπιση δαπανών εορτασμού «Το Πανηγυράκι του Αϊ Γιώργη» στην Αράχωβα (Οικονομική Υπηρεσία).

Θέμα 4ο : Έγκριση Διετούς Πλάνου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Τουρισμού και Πολιτισμού Δήμου Διστόμου Αράχωβας Αντίκυρας. (Φανουράκη – Ζώη Βάνα)

Θέμα 5ο : Αποδοχή και κατανομή ποσού 20.123,62 € έτους 2012 για λειτουργικές δαπάνες Σχολείων. (Οικονομική Υπηρεσία).

Θέμα 6ο : Αποδοχή και κατανομή ποσού 10.124,79 € έτους 2012 για Συντήρηση και επισκευή Σχολικών κτιρίων. (Οικονομική Υπηρεσία).

Θέμα 7ο : Αποδοχή και κατανομή ποσού 5.180,38 € έτους 2012 για κάλυψη φωτοτυπιών Σχολικών βιβλίων. (Οικονομική Υπηρεσία).

Θέμα 8ο : Αποδοχή ποσού 647,03 € έτους 2012 για αποζημίωση εθελοντών σχολικών τροχονόμων. (Οικονομική Υπηρεσία).

Θέμα 9ο : Αποδοχή ποσού 83.915,99 € έτους 2012 για υδροδότηση Ζεμενού. (Οικονομική Υπηρεσία).

Θέμα 10ο: Κατανομή υπολοίπου ποσού 35.313,30 € Πολιτικής Προστασίας 2011 για Πυροπροστασία (Οικονομική Υπηρεσία).

Θέμα 11ο : Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος παραβόλου για άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας στην Αλβανίδα υπήκοο BOGDANI NAFIJE (Οικονομική Υπηρεσία).

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Χαράλαμπος Φ. Ληξουριώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: