Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015

Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Δ.Α.Α. στις 2-10-2015

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 2η Οκτωβρίου 2015 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 7:00 μμ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 Θέμα 1ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 1.690,00 του ΥΠΕΣ για εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων του Δήμου, αναμορφώσεις προϋπολογισμού και σχετικές τροποποιήσεις του τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2015. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
 Θέμα 2ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 16.300,00€ του ΥΠΕΣ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
 Θέμα 3ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 96.722,28€ του ΥΠΕΣ από ΚΑΠ (Θ ΚΑΤΑΝΟΜΗ). {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
 Θέμα 4ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 629,75€ του ΥΠΕΣ από πρόστιμα ΚΟΚ. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
 Θέμα 5ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 27.465,90€ για το έργο "Τεχνική υποστήριξη του Δήμου Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. 2007 – 2013 {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
 Θέμα 6ο: Έγκριση αναμορφώσεων του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ" {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΛΑΓΟΣ}
 Θέμα 7ο: Ενημέρωση επί οικονομικών θεμάτων της ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΔΗΜΟΥ Δ.Α.Α. {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ}
 Θέμα 8ο: Συζήτηση επί επιστολών της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ για τους κοινόχρηστους χώρους και τις σχολικές μονάδες οικισμού Άσπρων Σπιτιών. {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩ.ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ}
 Θέμα 9ο: Επιλογή διαδικασίας για εξεύρεση κοινής ονομασίας του Δήμου. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΕΥΣΤ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ}
 Θέμα 10ο: Θέματα από δημοτικό σύμβουλο κ. Ιωάννη Μίχο. {Εισηγητής: ΙΩ. ΜΙΧΟΣ}

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 Γιαννέλος Ευστάθιος

Δεν υπάρχουν σχόλια: